– Det er et godt navn. Det tenker jeg å gi uttrykk for. Han har solid erfaring og har ikke minst vært statsråd. Han er en veldig aktuell kandidat, sier fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder til NTB.

Kvinlaug understreker at det også er mange andre gode KrF-navn, og at han har tiltro til at partiledelsen legger en kabal som partiet er tjent med.

Samtidig mener Kvinlaug, som leder ett av KrFs største og mektigste fylkeslag, at Hareide har en spesiell posisjon i partiet.

– Han kan sikre gode gjennomslag og markere oss i regjering på statsrådsnivå og er en av dem som virkelig kan klare det. Samtidig er det viktig at det er et perspektiv fremover, også for partiet generelt, det er det ingen tvil om.

Kvinlaug peker på at mye nå handler om å bygge opp KrF-laget fram mot valget i 2021.

Det som taler mot Hareide, er at han stemte mot Granavolden-plattformen og sto i front for den røde og tapende fløyen i partiets retningsvalg for vel ett år siden. Samtidig gir flere KrF-fylkesledere overfor VG uttrykk for at de ønsker Hareide i regjering.

Hareide selv har foreløpig ikke kommentert spekulasjonene.