– En av styrkene til KrF er at vi har mange medlemmer. Vi har jo 18.000 hvis ikke jeg husker helt feil, sier KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Og han har helt rett. I partiets årsberetning for 2020 og 2019 står det at partiet hadde 18.588 ved utgangen av fjoråret.

Men der står også at partiet hadde 23.802 medlemmer bare to år før. Antallet krymper altså kraftig.

– GDPR, og at en må slette medlemmer automatisk, gjør jo at medlemstallet også har dalt ganske mye de siste årene, sier Ropstad.

Har fått inn nye

Partilederen påpeker at medlemsstrømmen ikke bare går ut av partiet, selv om totalen er i minus.

– Jeg tror dette er noe vi må bare jobbe videre med og rekruttere mer. Og vi har fått ganske mange nye medlemmer de siste årene, sier han.

Ifølge årsberetningen meldte 7.632 seg ut av partiet i løpet av 2019 og 2020, mens 2.224 meldte seg inn i.

De fleste som meldte seg ut, ble strøket fordi de ikke betalte medlemskontingenten. Totalt dreide dette seg om 3.788 personer.

799 personer forlot partiet på grunn av alder, sykdom eller død og 1.484 på grunn av politikk. 1.561 oppga ingen årsak.

Relativt sett mye

Ropstad påpeker at KrF relativt sett har nokså mange medlemmer.

– 18.000 er jo veldig respektabelt og veldig høyt sammenlignet med de andre politiske partiene, understreker han.

KrF har slitt på målingene de siste årene og ligget under sperregrensa på 4 prosent lenge. Men ser man oppslutningen opp mot medlemsmassen, har partiet et ganske solid medlemstall.

De største partiene, Høyre og Arbeiderpartiet, hadde henholdsvis 28.362 og 44.918 ved utgangen av fjoråret. Venstre, som er omtrent jevnstore med KrF i oppslutning, hadde 6.325 medlemmer.

Sjokoladetriks

Da KrFs landsmøte torsdag behandlet årsberetningen, uttrykte flere delegater bekymring over den kraftige medlemsnedgangen.

– Det som ikke er bra, er medlemsutviklingen. I løpet av de to siste årene har vi mistet 5.214 medlemmer, et tap på 20 prosent. Mange husker da vi var godt over 30.000 medlemmer for bare ti år siden. Nå er vi nede i 18.588, påpekte Billy Taranger fra Viken KrF.

Han oppfordret til alle til å drive medlemspleie og understreket at det finnes mange gode ideer der ute.

– Jeg hørte om et lokallag som delte ut sjokolade til alle sine medlemmer før påske. Det var ergerlig at jeg ikke kom på det også, sa Taranger med glimt i øyet.

– Leit

Astrid Aarhus Byrknes fra Vestland KrF mener partiet har en jobb å gjøre.

– Det er leit at vi mister så mange medlemmer. Det er leit at vi ikke greier å begeistre flere når vi har den politikken vi har og er med på å gjøre en så stor forskjell, sa hun i debatten.

Hun stilte spørsmål ved hvordan partiet kan skape entusiasme.

– Jeg tror vi må begynne med oss selv og framsnakke oss selv. Også når vi er uenige.

Partileder Kjell Ingolf Ropstad håper at partiet kan engasjere flere nå som valgkampen står for tur.

– Vi vet at den politiske interessen øker når det er valgkamp. Jeg tror at vi kan sikre at vi klarer å få flere medlemmer ved å kjøre aktive kampanjer, sier han til NTB.