Uten betydelig styrking av økonomien har livssituasjonen blitt verre for mange. Vi har altfor ofte sett overskrifter, eller vært berørte av nære som har hatt personlige tragedier, og påfølgende dyretragedier med store lidelser.

Innlandet har allerede startet arbeidet med psykisk helse i landbruket, og ligger foran mange fylker. En grundig rapport gir oversikt, men for å endre innholdet som kommer fram i rapporten kreves det fokus og oppfølging av prosjektet.

MDG ser på dette arbeidet som svært viktig, og vil bruke kunnskapsgrunnlaget aktivt i neste periode for å sikre at bønder får hjelp og vet hvordan de skal oppsøke hjelp før det går for langt. Vi må forebygge bedre og også hjelpe bøndene som allerede sliter.

Alle er tjent med en fornøyd og livsglad bonde som kan produsere norsk mat på en mindre belastende og mer lønnsom måte. Vi frykter trenden med nedlagte bruk fortsetter om det ikke tas et krafttak som kommer bonden og dyra til gode.