Nå – i 2023 – fikk bonden beskjed fra Mattilsynet at samtlige gjenlevende dyr av de han hadde ultimo mars 2021 måtte drepes og destrueres da det var en teoretisk mulighet for at de kunne inneholde kloramfenikol. Det dreiet det seg om 45 sauer. «Da har jeg bare 7 igjen og det betyr slutten på min bedrift», sier bonden.

Saken har ført til skarpe reaksjoner fra toppfolk i Norge (av skriftlige reaksjoner kan nevnes professorene Finn Olav Levi og Haakon Breien Benestad), men samtlige andre norske kolleger jeg har kontaktet deler synet til Levi og Benestad. På den politiske siden har saken kommet opp på ministerplan og landbruksminister Pollestad fra Senterpartiet stiller seg lojalt bak Mattilsynets krav om at samtlige 45 dyr skal være avlivet og destruert innen 9. oktober.

Øyedråpesaken: – Et gårdsbruk mindre på Sps vakt

Selv har jeg gått gjennom PubMed, verdens største database på dette området. Der finnes det per i dag (3/9 2023) 1103 artikler om kloramfenkol øyensalve/øyendråper og jeg har ikke funnet en eneste artikkel som viser at kloramfenikol kan overføres fra ett individ til et annet og det blir ikke drøftet i noen diskusjon som en teoretisk mulighet. Jeg tror jeg har lov til å konkludere med at Mattilsynets teoretisk betraktninger på dette området er av null verdi.

Det mest sannsynlige er at Mattilsynet vinner og nok en gang får lov til lå være både "bøddel, dommer og jury», sier den fortvilte sauebonden fra Lillesand og han fortsetter: «det er en stat i staten og det er Pollestad fornøyd med». Det tjener Nationen til heder den ryddige måten de har omtalt denne vanskelige saken på og den er nå kjent langt utenfor avisens lesekrets.

Om Mattilsynet vinner og sauene blir drept, er det faktisk politikerne som taper mest. Folks politikerforakt vil øke, men det har de jo selv sørget for. Men det finnes faktisk to ørsmå muligheter til at saken kan løses. Økt massemedialt trykk vil kunne føre til at Mattilsynet finner ut at det har mest vinne på å trekke drapstrusselen tilbake.

Det politiske systemet (regjering, Storting) finner ut at politikerforakten er stor nok og tvinger Mattilsynet til å bakke. Det blir noen spennende uker i norsk politikk.