For å dyrke grønnsaker, korn og andre vekster trenger jorda gjødsel. Enten naturlig gjødsel, som dyremøkk, eller mineralgjødsel, også kjent som kunstgjødsel. I dag er moderne landbruk avgjørende for å sikre verdens matforsyning og dyrkingsmetodene trenger kunstgjødsel. Nå har prisene på kunstgjødsel steget til værs.

Kunstgjødsel løses opp i jordvannet og sikrer maksimal utnyttelse av plantens vekstpotensial. Husdyrgjødsel eller organisk gjødsel vil i mange tilfeller ikke frigi nok næring for optimal vekst.

Flere ammoniakkanlegg har stengt ned:

Yara har kuttet sin produksjon i Europa med 40 prosent


For å produsere kunstgjødsel må man først framstille gassen ammoniakk. Det foregår ved hjelp av strøm og en reaksjon mellom hydrogen fra naturgass og nitrogen fra luft.

Her ligger hovedårsaken til de høye gjødselprisene:

Prisen på naturgass på verdensbasis er så høy at flere fabrikker som lager ammoniakk har stengt ned. Ikke all ammoniakk brukes til kunstgjødsel, det er flere ulike bransjer som konkurrerer om gassen.

I store deler av Europa og Russland brukes naturgass til oppvarming og elektrisitet. Den kalde våren gjorde at det ble brukt mye mer gass enn normalt, noe som har ført til lave gasslagre.

Norsk produksjon av naturgass

Norge er verdens sjuende største produsent av naturgass, men produksjonen utgjør bare rundt 3 prosent av verdens totale produksjon.Likevel er Norge verdens tredje største gasseksportør, på topp ligger Russland og Qatar.

Lavere tilgang på naturgass, og mindre produksjon og tilførsel fra Russland, har ført til skyhøye naturgasspriser.

Også prisen på fosfor og kalium har økt

Fosfor og Kalium er mineraler som utvinnes fra gruver. Koronapandemien har ført til at produksjonen er vanskeligere, og samtidig har det vært lite investeringer siden sist gang prisen på råvarer var høye. I tillegg stenger Kina for eksport av fosfor til midten av 2022. Kinesisk fosforproduksjon utgjør 30 prosent av verdenshandelen.


De ustabile gjødselprisene har ført til at Felleskjøpet midlertidig stoppet alt salg av kunstgjødsel.

Nylig åpnet de igjen for salg av NPK-gjødsel, men nitrogengjødsel, som også opplever store prissvingninger, er fortsatt stengt for salg. I Norge er det NPK-gjødsel, gjødsel som inneholder nitrogen, fosfor og kalium, bøndene bruker mest av. En bonde bruker mellom 45 og 125 kilo gjødsel per dekar (tusen kvadratmeter). Det avhenger av type gjødsel og hva som dyrkes.

I Danmark solgte de i høst gjødsel til 18 danske kroner per kilo, 10-11 kroner dyrere enn for ett år siden.

Det er ikke bare å hamstre i frykt for enda høyere priser. Kunstgjødsel er vanskelig å lagre fordi det lett klumper seg over tid, så lageret må være tørt.

Gjødselprisene er ventet å øke med enda 50 prosent i tida framover.

Hva betyr dyrere gjødsel for oss?

Det blir dyrere å produsere mat – matvareprisene går opp.

Utviklingsland får større knapphet på mat.

Produksjonen av mat vil endre seg til mer nitrogen-bindende planter.

Fra for eksempel hvete som trenger mye kunstgjødsel – til for eksempel soya og andre belgvekster som trenger mindre gjødsel.

Hva kan vi gjøre med problemet i Norge?

Sørge for høyere matvareberedskap.Myndighetene og næringen må blant annet sikre gode avtaler på kunstgjødsel.

Kilder: Chr. Anton Smedshaug/Agri Analyse / Nationen / Landbrugsavisen / E24.no / Wikipedia / Felleskjøpet / energiogklima.no / forskning.no / yara.no / tu.no/ Foto: Mostphotos