Laks føler smerte når den børstes ren for lakselus. Det naturlige slimlaget skades, og gjør fisken sårbar for sykdom. Det dør nå nær 100 millioner individer i året i norsk oppdrettsnæring. Lakselus, og fjerning av lakselus, er hovedårsaker til dårligere immuforsvar.

Veterinærinstituttet la nylig fram rapporten om fiskehelse i norsk oppdrett. Totalt døde 92,3 millioner laks og 5,6 millioner regnbueørret i 2022. Det er 25 prosent av all fisken.

Dødeligheten i sjøen er 16 prosent. Til sammenligning er den høyeste dødeligheten hos husdyr på land hos kalkun (5 prosent) og kylling (3,5 prosent), ifølge Animalia.

- Behandlingen av fisken er tøff. Det blir ofte sår og rifter i huden, sier Edgar Brun, avdelingsdirektør fiskehelse og fiskevelferd ved instituttet i Politisk kvarter på NRK. Brun avviser at dagens oppdrett er bærekraftig, og kaller tapstallene uakseptable.

Bærekraft inneholder også fiskehelse og velferd. Når fisk er gjort til husdyr, må den ses som husdyr, og må respekteres på lik linje med andre husdyr, sier Brun.

Det er dette Lars Galtung i oppdrettsgiganten Cermaq ikke klarer, når han snakker om dødeligheten hos villaks er langt høyere enn i merdene. Det er like lite meningsfylt som å snakke om at grisene i norske svinefjøs har lavere dødelighet enn villsvin.

Industrien snakker om at kvaliteten på smolten som settes ut i sjøen ikke er god nok, Neivel, så får den la være å sette den ut, slik bønder tar kvigekalver med dårlige egenskaper ut av produksjon.

Det er useriøst av industrien å hinte om at økt skatt på oppdrettsnæringen og dens milliardær-eiere vil gå ut over investeringer for god dyrevelferd. Dyreeiere plikter å ha god dyrevelferd i de anleggene de faktisk produserer mat i, med den inntjeningen de faktisk har.

Wilfred Nordlund (Sp), leder av Stortingets næringskomite, tror næringen jobber intensivt med helseproblemene. Det er urovekkende at Nordlund ikke vil stille seg bak den klare konklusjonen til Veterinærinstituttet om at dagens produksjon ikke er bærekraftig.

Det såkalte trafikklyssystemet i næringen måler bare lakselus. SV trykker på for å utvide ordningen, slik at oppdrettere med høy dødelighet må ta ned produksjonen. Regjeringen holder muligheten åpen. Et slikt grep burde være en selvfølge.

Nordlund argumenterer for at høy dødelighet ikke trenger være oppdretteren sin feil, for eksempel ved algeoppblomstring. Det er lite interessant. Det er oppdretteren som har satt fisken ut i merder i sjøen. Det er ikke alger eller staten, men oppdretteren som har ansvaret for å avverge dårlig dyrevelferd så lenge fisken er i merdene.

Regjeringens tålmodighet må ta slutt. Oppdrettslaksen må få mer plass i merdene, slik kyllingen har fått mer plass i fjøset. Og fisken må slaktes ut når sykdom, parasitter eller alger truer.