Ringsaker kommune måtte sette krisestab for å kunne besvare alle henvendelser og bistå innbyggerne seint torsdag kveld. 100 innmeldte hendelser ga kommunen og brannvesenet ei travel natt med pumping, graving og åpning av avløp og kummer for å ta unna vannet.

Brått og intenst regn, kombinert med milde temperaturer og snøsmelting gir overvann, flom og jordskred. Nedbørsmengdene iInnlandet gjorde at tre hus måtte evakueres på grunn av strømbrudd og vann som vasket bort jordmasser på eiendommene.

Deler av E6, tre fylkesveier og sju kommunale veier ble stengt, ifølge VG. Mandag meldte Statens vegvesen fortsatt om flere stengte og dårlige veger i Hedmark, og fylkesveg 225 i Løten åpner tidligst i slutten av uka, skriver Hamar Arbeiderblad.

Klimatilpassing er et fellesansvar

Både Dovrebanen, Rørosbanen og Gjøvikbanen ble rammet, på grunn av jordras og at massene under togskinnene ble skylt vekk av vann. Da er det farlig å kjøre tunge tog over. Dermed ble det forsinkelser for Vy og kortere togsett med færre vogner for passasjerer over store deler av Østlandet utover fredagen.

Denne type hendelser er med andre ord ikke lokalt begrenset. Utfordringene med våtere og villere vær vil tilta, og konsekvensene rammer et stort omland når det er snakk om samferdsel på tvers av både kommuner og fylker. Det påvirker næringslivet og transportbransjen, pendlere som skal på jobb og unger som ikke kommer på skolen. De samfunnsmessige kostnadene blir høye.

Klimatilpasset arealplanlegging, boligbygging og dimensjonering av vann- og avløp blir en stadig viktigere oppgave. En som kommunene ikke kan ta ansvar for alene.

Det er en nasjonal beredskapsoppgave å sørge for at både samferdsel og annen kritisk infrastruktur er robust nok til å tåle mer ekstremvær. Vedlikeholdsetterslepet på store deler av vann- og avløpsnettet er allerede stort.

Les også

Nok et slag for lommeboka

Anleggene er gamle og skjøre, rør, avløp og kummer er underdimensjonert og holder ikke dagens behov. Særlig ikke i situasjoner der det kommer 30-40 millimeter eller mer nedbør på kort tid. Da blir små bekker til ødeleggende elver.

Miljødirektoratet har 6,4 millioner kroner kommunene kan søke på for å opparbeide kunnskap om klimatilpassing. Penger til konkret planlegging og prosjektering av flom- og skredsikringstiltak fordeles av NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), men Kommunenes organisasjon KS har etterlyst sterkere virkemidler fra myndighetene for å gjøre lokalsamfunn mer robuste mot klimaendringer.

Intensiteten i styrtregn kan ifølge Meteorologisk institutt stige med tjue prosent fram mot 2050. Hvor mye stiger beredskapsbudsjettet i samme periode?

Flom- og skredfarene må tas mer på alvor