Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hva skjer med lørdagsavisen?

Myndighetene innførte i januar 2016 en ny postlov som fører til at Posten Norge nå avvikler omdeling av brev og aviser på lørdager. Samferdselsdepartementet har gitt budselskapet Kvikkas i oppdrag å sørge for at alle som bor i områder uten eksisterende avisbud, fortsatt skal få sin papiravis levert på lørdager.

Hva betyr denne omleggingen for meg?

Hvis du alltid har fått Nationen levert med bud, vil du ikke merke noen endringer. Det er kun de som har fått Nationen levert av Posten frem til november 2016 som vil oppleve nye leveringsrutiner. Noen av våre abonnenter vil få nytt avisbud hele uken. Andre vil fortsette å få avisen levert med Posten mandag til fredag, og med bud lørdag. Myndighetene har satt som krav at lørdagsavisen skal leveres innen kl. 17:00 på lørdager.
Enkelte abonnenter bor dessverre i områder uten avisbud eller utenfor de områdene Samferdselsdepartementet har sagt at Kvikkas er pliktig til å levere avis. Disse abonnentene vil dermed får lørdagsavisen levert på mandag. Dette beklager vi, og vi jobber med våre samarbeidspartnere for å finne en løsning. I mellomtiden oppfordrer vi alle til å lese Nationen digitalt som e-avis. Vi minner om at papiravisen også er tilgjengelig som e-avis gjennom app for smarttelefon og lesebrett allerede kl. 21:00 kvelden før.

Du kan laste ned app for e-avis her:
På AppStore for iOS (iPhone og iPad)
På GooglePlay for Android (Samsung, Huawei, Sony, Cat el)

Hvordan rammer dette Nationen?

Nationen er en avis med fokus på distriktene og det gjenspeiles også i hvor våre abonnenter bor. Nationen samarbeider med andre avishus og budselskaper om å få levert ut avisen i hele landet, men vi har tradisjonelt hatt mange abonnenter på post. Nationen har flere abonnenter som bor utenfor de områdene myndighetene har satt som krav i sitt anbud om lørdagsdistribusjon. Derfor rammer myndighetens nye postlov både Nationen og våre abonnenter ekstra hardt. Vi jobber videre med å finne gode løsninger for dem som rammes av endringer i lørdagsdistribusjonen.

Kan jeg gjøre noe selv for å sikre meg Nationen levert på lørdager som før?

Mange abonnenter vil nå få nytt avisbud. Sjekk derfor at postkassen din er tydelig merket med riktig navn. Gå også inn på Min side nationen.prod.tun.infomaker.io/minside/ og sjekk om leveringsadressen din er korrekt. Du bruker samme login på Min side som når du leser Nationen digitalt.

Dersom du ikke har logget inn før, kan du lett gjøre dette på en av følgende måter:

  • klikk på den blå lenken « jeg vil registrere ny bruker» nederst i login-vinduet
  • få hjelp av kundeservice ved å ringe 23 33 91 52
  • send en SMS til kundeservice: skriv hjelp til 2210, så tar kundeservice kontakt med deg

Ta kontakt med kundeservice dersom lørdagsavis skulle utebli også på mandag eller meld uteblitt avis på Min side. Vi vil også oppfordre alle våre abonnenter om å lese Nationen digitalt som nettavis og som e-avis.

Hvorfor får jeg ikke avisen min på samme tid som før?

Mange som før fikk lørdagsavisen levert med Posten, har nå fått sin levering flyttet over på lokalt avisbud. Samferdselsdepartementet har gitt Kvikkas frist om å levere avisen innen kl. 17:00 lørdag. Derfor kan lørdagsavisen fremover komme til et annet klokkeslett enn tidligere.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får avisen?

Dersom du ikke får lørdagsavisen levert innen mandag, kan du ta kontakt med kundeservice på 23 33 91 52 eller på e-post nationen@mediaconnect.no. Du kan også melde fra på Min side. Vi minner om at alle abonnenter har tilgang på Nationen i digital utgave som e-avis. Nationens e-avis er klar allerede kvelden før kl. 21:00 og kan leses på eavis.nationen.no eller i app. Nationens app for iPhone eller iPad kan lastes ned fra AppStore, for andre smartelefoner med Android kan app lastes ned fra GooglePlay.

Hva gikk anbudskonkurransen om lørdagsdistribusjon ut på?

Samferdselsdepartementet utlyste våren 2016 en anbudskonkurranse om å levere lørdagsaviser til de områdene i Norge som ikke har et eksisterende budnettverk. Departementet har definert at ca 85% av Norge har et eksisterende avisbudnett. Kvikkas vant anbudet, og skal levere til de resterende 15% av Norge uten avisbudnett. Avtalen varer i 2 år fra november 2016.

Hvem er Kvikkas?

Kvikkas er et distribusjons- og logistikkselskap med hovedkontor i Ålesund. De ble etablert i 2005. Kvikkas har flere underleverandører rundt omkring i landet, hvorav Nordpost er deres største samarbeidspartner.

Hva omhandler ny postlov?

Den nye postloven som trådde i kraft i januar 2016 gir full tilnærmet full konkurranse i levering av brev og pakker i Norge. Den nye postloven er en innføring av EUs tredje postdirektiv. Posten har dermed ikke lenger enerett på levering av brev, og omfordeling av post på lørdager frafaller.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har flere ganger forsikret at lørdagsavisen fortsatt skal nås ut til alle abonnenter etter omleggingen.

https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-kommunikasjon/post/avisdistribusjon-pa-lordag/id2440085/