Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Viktige lekkasjer

Lekkasjer gir oss et innblikk hvordan rikfolk, politikere og selskaper opptrer i skatte- paradiser. Store multinasjonale selskaper klarer å redusere skatteregningen til et minimum.

Lekkasjen med dokumenter fra advokatfirmaet Appleby og formuesforvalteren Asiaciti Trust i Singapore, samt informasjon fra selskapsregistre fra kjente skatteparadiser, gir oss ny innsikt i den globale pengestrømmen. Dokumentlekkasjen er gransket av et nettverk med over 380 journalister fra 67 land, International Consortium of Investigative Journalists, der også Aftenposten er medlem i.

De såkalte «Paradise Papers» viser blant annet hvordan et selskap som Nike på finurlig vis senker skatteprosenten ned i landene de opererer i, samtidig som fortjenesten øker for Nikes eiere. Hvis du kjøper et par Nike-sko på nettet i Norge, eller i en av kjedens outletbutikker, går 82 kroner til å dekke husleie, lønn og andre kostnader i Norge, og beskjedne 4 kroner i skatt.

Resten av pengene legger ut på en langt og komplisert reise som ender i skatteparadiset Bermuda. Selskapets samlede skatt er ventet å synke ned i mellom 15 og 17 prosent, til tross for at halve omsetningen foregår i USA, til en skatteprosent på om lag 35. Aftenposten har regnet ut at Nike i Norge kunne ha betalt 116 millioner kroner mer i skatt i årene 2007 til 2015 dersom selskapet hadde rapportert hele overskuddet til Norge.

Lekkasjene viser også hvordan Apple oppnår svært lav skatteprosent gjennom å sende pengene til skatteparadiser gjennom kompliserte økonomiske strukturer.

Paradise Papers viser også at hvordan rikfolk, næringslivstopper og politikere opererer i skatteparadiser. Om lag 1000 nordmenn er omtalt i papirene, blant dem flere av landets rikeste, en rekke advokater og jurister, profilerte toppledere samt mer ukjente bedriftseiere og investorer, skriver Aftenposten.

Oppsummert

Paradis

1 Nye lekkasjer viser hvordan rikfolk, politikere og store multinasjonale selskaper opererer i skatteparadiser.

Skatteflukt

2 Selv om virksomheten ikke trenger å være ulovlig, er det å sno seg unna skattlegging samfunnsskadelig virksomhet.

Samarbeid

3 Ett lands myndigheter kan ikke bekjempe skatteflukt alene. Her trengs et internasjonalt samarbeid.

Annonse

Det er ikke ulovlig å plassere penger i skatteparadiser, så lenge pengeplasseringene oppgis til relevante skattemyndigheter. Men det er liten tvil om at motivene bak å plassere penger på slike steder handler om å «planlegge» seg til en lavest mulig skatteprosent. Når selskaper og privatpersoner med sinnrike metoder klarer å sno seg unna skattlegging, er dette uansett snakk om samfunnsskadelig virksomhet.

Norske myndigheter har ikke mulighet til å sette en stopper for slikt alene. Selskaper og privatpersoner utnytter kynisk ulikheter i lands skattesystemer. Skal smutthullene tettes, må landene samarbeide om å tette dem. Det er en soleklar oppgave for det internasjonale samfunnet å begrense mulighetene til skatteflukt.

Imens får vi glede oss over at lekkasjer som i Aftenposten og andre medier rundt om i verden setter et ubehagelig søkelys på denne tvilsomme geskjeften, og på selskapene og menneskene som står bak.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet