Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi trenger en åpen skole

Skolen lukker seg, og Osloskolen leder an. Utfordringer og problemer løses ikke av dyre konsulenter, men av åpenhet og ærlighet.

Framtid og fortid: Vi trenger mer kunnskap, ikke mer PR fra skolen. Foto: Bente Haarstad
Framtid og fortid: Vi trenger mer kunnskap, ikke mer PR fra skolen. Foto: Bente Haarstad

Vår kunnskap om norsk skoleverk og hva som skjer der, er i altfor stor grad begrenset til hva vi ser i vårt eget bakspeil, hva vi selv husker. Som foreldre gis vi et visst innsyn i våre barns skolehverdag, innenfor de relativt trange rammene av et foreldremøte om individuelle og klassevise forhold en gang iblant.

Det er vel og bra at Utdanningsdirektoratet offentliggjør de faglige resultatene og karakterene ved den enkelte skole. Men det er fortsatt avgjørende at den profesjonen som har aller best innsikt i norsk skole, lærerstanden, har reell ytringsfrihet om forhold som berører elevenes og lærernes arbeidshverdag.

Skolen i landets hovedstad har kommet svært skjevt ut når det gjelder å ivareta ytringsfriheten til sine lærere. Det siste eksempelet er den prosessen som ble innledet mot lærer Simon Malkenes ved Ulsrud videregående skole.

I mars snakket Malkenes i Dagsnytt 18 i NRK om hvordan en time kan arte seg når noen mangler bøker, noen ikke jobber, noen krangler og noen synger i klasserommet. Malkenes er kritisk til fritt skolevalg i Oslo-skolen, som han mener konsentrerer elevgrupper etter ressursstyrke.

Malkenes' arbeidsgiver svarte med å kritisere Malkenes for å ha hengt ut elever som Malkenes omtalte bare med bokstaver.

Oppsummert

Forgangen kunnskap

1 Skolen er et framtidsverksted. Vår kunnskap om den stammer fra fortida.

Fri ytring

2 Lærere skal ha ytringsfrihet om forhold de kjenner best. Særlig i en offentlig finansiert skole.

Feil fokus

3 Osloskolen må slutte å kjøpe seg sminke fra PR-bransjen. Lærerne kjenner stoda.

Annonse

Samtidig som skoledirektør Astrid Søgnen har kommentert de konkrete uttalelsene i saken, nekter hun å kommentere hvordan Osloskolen har håndtert den samme saken, under henvisning til at hun ikke kommenterer enkeltsaker.

I fjor opplevde elever og lærere ved Stovner videregående skole daglig slåsskamper på skolen. Den finansieres altså av offentligheten. Men rektor ville ikke opplyse offentligheten om tilstanden ved skolen sin. Utrolig nok var det politiet som måtte til for å få beskrevet forholdene ved skolen.

I fjor ble det også kjent at Osloskolen årlig bruker millioner av kroner på PR-byråer og medietrening av sine rektorer. Dette er en fremmed praksis hos andre store skoleeiere, som for eksempel Hordaland fylkeskommune.

Det omdømmetap som Osloskolen lider gjennom å ha hengt ut sin egen lærer, bør være en utmerket anledning for skolen til å avslutte konsulentbruken og heller sette av flere timer til å snakke med sine egne lærere om skolehverdagen. Samfunnet er ikke først og fremst opptatt av hvordan skolen refser sine egne ansatte. Samfunnet er opptatt av om elevene trives og lærer på skolen.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet