Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi må starte med å lagre mat

Den britiske tenketanken Chatham House har analysert flaskehalser i de internasjonale handelsrutene som skape global matkrise. Konklusjonen er klar, vi må lagre mer mat.

Sårbare handelsruter truer global matforsyning, heter det i rapporten fra Chatham House. Fjorten handelsruter for mais, ris, soyabønner og hvete forsyner hele 2,8 milliarder mennesker. Trusler som krig, konflikt, terror og klimaendringer kan utgjøre en risiko for disse handelsårene. Alvorlige avbrudd på en eller flere av disse handelsrutene kan føre til høyere matvarepriser og mangel på matforsyning.

Vi vet at trusselen med værrelaterte katastrofer vil bli større på grunn av klimaendringene. Det kan føre til stans eller slitasje på denne viktige infrastrukturen. Samtidig påpeker rapporten at klimaendringer i seg selv vil føre til flere konflikter, ustabilitet og dårligere avlinger. Det kan igjen forstyrre handelen av mat.

Om flere hendelser inntreffer samtidig, blir det verre. Hvis en ny storstorm i Mexicogolfen stanser amerikansk eksport som i 2005, en varmebølge rundt Svartehavet ødelegger den russisk-ukrainske kornhøsten som i 2010, og Brasils veier blir stengt som følge av ekstremnedbør – som i 2013 – kan 51 prosent av soyaeksporten, 41 prosent av maiseksporten og 18 prosent av hveteeksporten i verden blir forsinket eller stoppe opp.

Det sier seg selv at en slik situasjon vil bli ytterst dramatisk.

Her hjemme i Norge har vi stadige diskusjoner og både selvforsyningsgrad og om matlagring. Denne studien underbygger påstandene om at vi trenger å øke begge deler. Da spørsmålet om gjeninnføring av kornlagring var oppe på dagsorden for noen år tilbake, mente Høyres næringspolitiske talsmann Gunnar Gundersen at behovet for lagring bare blir mindre etter hvert som verden blir stadig mer integrert. «Siden andre verdenskrig har vi vært igjennom både koreakrigen og den kalde krigen, uten at vi måtte benytte oss av kornberedskapen», påpekte han.

Oppsummert

Sårbare

1 Kriser som forstyrrer flaske- halsene i internasjonal mathandel kan føre til global matkrise, heter det i en ny rapport.

Ustabilt

2 Klimaendringer øker risikoen for både konflikter, dårlige avlinger og brudd på handelsårene.

Lagring

3 Rapporten aktualiserer både mer matlagring og økt selvforsyningsgrad her hjemme i Norge.

Annonse

Oversikten over de sårbare flaskehalsene i verdens mathandel viser hvor feil det er å stole blindt på forsyninger fra utlandet. Dessuten er det et dårlig argument at kornlagrene ikke har blitt brukt. Enhver som betaler forsikringspremie, om det så er på bil, helse eller hus, håper jo tross alt at på det ikke skal være nødvendig å benytte seg av forsikringen.

Norge er per i dag helt avhengig av matforsyninger fra utlandet. Det har mange gode grunner. Men klimaendringer og økt verdensbefolkning tilsier at vi bør redusere avhengigheten i framtida.

Gjeninnføring av kornlagre bør være et første skritt. Dernest må vi holde oss med en landbrukspolitikk som øker matproduksjonen i Norge, slik jordbruksmeldingen også forutsetter. Skal det målet ha en mening, må det settes ut i praksis.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet