Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi må ha en ny regjering

Norge trenger en ny regjering. En regjering som setter distriktspolitikk, rettferdig fordeling og matproduksjon i sentrum.

Hva slags Norge skal vi ha i fremtiden? Det er kanskje det viktigste spørsmålet man bør stille seg foran et stortingsvalg. Skal det bo folk over hele landet? Skal innbyggerne i fjellbygder, fjordarmer, øysamfunn og såkalte grisgrendte strøk også ha tilgang på gode offentlige tjenestetilbud?

For å låne ordene til Aasmund Nordstoga; det står fryktelig mye på spill nå. «Politikken som føres nå, må stoppes før den begynner å virke», sa melkebonden og musikeren fra Telemark til Nationen i forrige uke.

På felt etter felt har distriktspolitikk blitt skjøvet i bakgrunnen. Forsvar er viktigere enn distriktspolitikk. Matproduksjon er viktigere enn distriktspolitikk. Helsetjenester er viktigere enn distriktspolitikk. Det blir lengre vei til legevakta, lensmannskontoret, Nav-kontoret og skolen. Det blir lengre mellom bønder som driver aktiv gårdsdrift. Ord som «robust», «kvalitet» og «effektivitet» har blitt nye moteord, og en politikk for bosetting i hele landet står i veien.

I en undersøkelse fra Norsk medborgerpanel som Bergens Tidende nylig presenterte, kommer det frem at svært mange er misfornøyde med den rådende distriktspolitikken. Syv av ti mener det blir tatt for lite hensyn til Distrikts-Norge. Misnøyen er tydelig i alle partier.

Det er summen av alle reformene og politikken sittende regjering har ført, som etter vår mening bringer Norge i feil retning. Som øker forskjellene mellom fattig og rik, og mellom bygd og by. Derfor trenger vi en ny regjering, som evner å se hvorfor bosetting over hele landet er viktig, for næringsutvikling, matproduksjon og utnytting av de rike naturressursene vi har. Som evner å utvikle distriktene, og ser potensialet for vekst i hele landet. Vi trenger en regjering som fører en politikk som motvirker avfolking og hindrer gjengroing.

Oppsummert

Retningsvalg

1 Vi står overfor et retningsvalg – hva slags Norge vil vi ha? Vil vi fremdeles ha bosetting og matproduksjon over hele landet?

Sentralisering

2 På felt etter felt sørger regjeringens reformer for at tilbud, tjenester og makt blir sentralisert.

Ny politikk

3 Norge trenger en ny regjering som ikke bare ser Distrikts-Norge og landbruket som en belastning over statsbudsjettet.

Annonse

Nationen dokumenterte i en serie reportasjer fra distriktsopprøret i sommer at regjeringens sentraliseringspolitikk får negative konsekvenser. Det vitner også de mange demonstrasjonene og fakkeltogene om, uansett om det er til støtte for det lokale lensmannskontoret, en annen landbrukspolitikk eller kamp for fiskeressursene.

Noen bønder har tjent gode penger på at støttetaket i jordbruket har økt. Men det koster mer enn det smaker for mange små og mellom store bruk. Vi anerkjenner at noen har et annet syn, men vi mener at norsk jordbruk og matproduksjon som helhet trenger en annen politikk nå. Skal Norge produsere mer mat til en voksende befolkning, trenger vi å bruke de knappe ressursene vi har fått utdelt.

I morgen tidlig kan Norge våkne til en ny regjering. Eller ikke. Valget er ditt.

Neste artikkel

Bygger på dyrka jord utan at jorda er rapportert for bygging