Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vi jubler ikke over Trumps WTO-kritikk

Når Donald Trump angriper noe det er grunn til å kritisere, som EU og WTO, er målet hans å gjøre ting verre, ikke bedre. Derfor er det ingen grunn til å juble over kritikken.

Foto: Carolyn Kaster AP / NTB scanpix
Foto: Carolyn Kaster AP / NTB scanpix

Gode lover, utformet demokratisk og håndhevet rettferdig, bidrar til å skape et godt samfunn.

Ikke alene, selvsagt. Hvis lovens lange arm er alt som hindrer kaos, er ikke samfunnet godt. Det trengs gode normer og gode borgere. Men en fred basert på forutsetningen om folks godvilje kan forpurres. Det er da lovene trengs.

Slik er det også i verdenssamfunnet. Når nasjoner møtes, trengs spilleregler som sikrer at ingen fristes til å slå i bordet med den sterkestes rett, en brutal tankegang som ydmyker motparten og er tuftet på en implisitt trussel om krig.

Det er gjort mange forsøk på å etablere slike systematiske regler. Både FN, WTO, EU og til og med Nato har regelorientert samarbeid som mål, selv om de to sistnevnte ikke er klubber som er åpne for alle og Nato er en militær organisasjon dannet i klar opposisjon mot en annen blokk.

Ikke alle disse samarbeidsmodellene er like gode. Men den grunnleggende tanken er verdt å holde fast ved. Det er bedre å bli enige om spilleregler alle holder seg til, enn å kaste seg ut i globalt møljeslagsmål.

Derfor er det grunn til dyp bekymring når USAs president Donald Trumps angriper disse spillereglene. Angrepet kommer ikke fordi han vil erstatte dem med bedre spilleregler. I hvert fall ikke «bedre» i en forstand Norge kan støtte.

Oppsummert

Ingen venn

1 Donald Trumps angrep på internasjonalt samarbeid, selv i problematiske former som EU og WTO, bør møtes med bekymring selv av norske EU- og WTO-kritikere.

Dårlige mål

2 Årsaken er at Trumps angrep helt åpenbart kommer fra et ønske om å gjøre ting verre, ikke bedre.

Feil retning

3 Fordelen med disse samarbeidene er at de i det minste på papiret prøver å etablere spilleregler som gir noen fordeler til små land. Den trenden bør styrkes, ikke svekkes.

Trump forstår ikke hvorfor USA ikke bruker atomvåpen i Midt-Østen, ikke torturerer familiemedlemmer av mistenkte terrorister eller ikke bare invaderer Venezuela for å kaste Nicolás Maduro. Han ser neppe for seg et system der et lite land som Norge behandles spesielt raust av store USA.

USAs behandling av for eksempel Canadas landbrukspolitikk viser hva USA synes om Norges: Alt den er, er handelsbarrierer, og disse barrierene må bort. Trumps EU-syn er ikke saklig. Det er misforståtte konspirasjonsteorier blandet med irritasjon over at EU samlet faktisk kan stå imot Trumps press. Trump kan på sikt bli et problem for norsk EU-motstand.

Norge har klaget USA inn for WTO i et desperat forsøk på å slippe unna en økt metalltoll Trump av uforståelige grunner har lagt på oss. Når Trump truer med å forlate WTO, er det ikke fordi WTO krever åpnere grenser og mer frihandel. Det er fordi WTO faktisk gir et snev av beskyttelse for små land som Norge.

Alle Nationen-lesere vet at Nationens redaksjonelle linje ikke akkurat innebærer nesegrus beundring av EU og WTO. Men det er fordi vi etterlyser et bedre alternativ. Ikke et verre.

Neste artikkel

Bayer tapte nok en erstatningssak om Roundup i høyesterett i USA