Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ulvejakt på overtid

Venstre stanser utvidet ulvejakt, til tross for dokumentert behov. Skadevirkningene kan ramme hardt, både i skogen og i forvaltningen.

Overtallig: Likevel blir det ikke forlenget jakt på de 17 gjenstående ulvene på fellingskvoten. Foto: Creative Commons
Overtallig: Likevel blir det ikke forlenget jakt på de 17 gjenstående ulvene på fellingskvoten. Foto: Creative Commons

Partier som kommer inn i regjering, må få gjennomslag for saker. Det er årsaken til at Venstres klima- og miljøminister Ola Elvestuen har avlyst sin forgjengers løfte om utvidet lisensjaktperiode på ulv utenfor ulvesonen. Vidar Helgesen la opp til jakt ut april i år. Nå har Elvestuen trukket forslaget.

Behovet for utvidet jakt i april er nemlig beviselig stort. Det gjenstår 17 dyr på vinterens kvote, i en norsk delbestand som er langt større enn Stortinget har målsatt, og som ikke har hatt flere ynglinger i moderne tid.

Behovet for skadereduksjon er også håndfast og stort. I fjor drepte én streifulv minst 309 sauer og lam i Hadeland og på Toten. Hendelsen var utslagsgivende for at regjeringen i vinter sendte et forslag om vårjakt på høring. Slik kan streifende ungulv tas ut i beiteområder før beiteslipp, og før sporsnøen forsvinner.

Streiferne kommer fra den norske ulvesonen, men også fra Sverige. Her ligger Elvestuens argument: Streiferne fra Sverige kan være genetisk verdifulle individer, som bør bevares.

Men argumentet holder ikke. Genetisk viktig ulv slutter nemlig ikke å være viktig i sommer. Den vil være like genetisk viktig til høsten, når den ordinære jakta starter opp igjen. Elvestuen bruker en helårsbetraktning som spesifikt argument mot jakt i en enkelt måned.

Beitebrukerne mener reverseringen av regjeringens jaktplaner skjerper konfliktnivået rundt rovdyr. De har et poeng. Næringer og bygdefolk har grunn til å frykte den logiske smitteeffekten Elvestuens argumentasjon kan få.

Oppsummert

Ikke behovsprøvd

1 Venstres miljøminister stanser planlagt utvidelse av ulvejakta, selv om behovet har økt.

Inkonsekvent

2 Elvestuen vil spare genetisk viktig ulv i inneværende måned. I september kan den fritt skytes.

Vil komme etterhvert

3 Vår delbestand av ulv vil trolig vokse videre. Jakten vil trolig bli utvidet.

Annonse

Dersom gen-argumentet skal vektes sterkere, vil det true den etablerte ulvejakta fra 25. september til 31. mars. Skjerpede krav til genetisk kunnskap om ulv som skal felles vil gjøre en allerede krevende ulvejakt enda mindre effektiv.

Alternativet er å legge om praksis ved å DNA-teste og merke alle skandinaviske ungdyr av ulv intensivt gjennom vinteren, for å kunne peile og eventuelt frede dem ved senere jakt. En slik omlegging finner neppe støtte, verken i dyrevelferden eller i Sverige.

Elvestuen åpner for revurdering, og utelukker ikke april-jakt til neste år. Det gjør han klokt i. Med 17 uskutte ulv på årets kvote vil den norske delbestanden trolig være enda fjernere fra bestandsmålet til neste vinter.

Dessverre er det også sannsynlig med nye, intensive ulveangrep på sau utenfor ulvesonen. Det er utmarksnæringenes kostnad ved Venstre i regjering.

Neste artikkel

Ny ulverapport: – Vi kan legge konspirasjonsteorier og annet tull og tøys dødt