Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Uforståelig plastpolitikk fra regjeringen

Lav oljepris har ført til at plast fra bare ti prosent av drikkeflaskene blir smeltet om til nye drikkeflasker. Norge må innføre avgift på bruk av oljebasert plast.

I disse dager sitter regjeringspartiene og støttepartiene og forhandler om revidert statsbudsjett. Et av stridsspørsmålene er innføring av avgift på oljebasert plast.

Formålet med en slik avgift er å gjøre det billigere å bruke bioplast og resirkulert plast. En undersøkelse Infinitum har gjennomført viser at en mindre og mindre andel av drikkeflaskene av plast blir gjenvunnet til nye plastflasker: I 2014 ble 26 prosent av plastflaskene resirkulert til nye flasker. I fjor hadde andelen sunket til 10 prosent.

Hovedårsaken er lav oljepris. Det er billigere for drikkevareindustrien å bruke ny, oljebasert plast enn å bruke resirkulert plast.

Venstre har lenge etterlyst et avgiftssystem som gjør det billigere å bruke bioplast og resirkulert plast, og dyrere å bruke oljebasert plast. I et fremtidig miljøperspektiv er det helt nødvendig å få opp bruken av resirkulert plast, og å stimulere til bruk av bioplast. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen vurdert en slik avgiftsdifferensiering, men Høyre og Frp har dessverre falt ned på at de ikke ønsker å gjøre oljeplast dyrere.

Plast utgjør et stort samfunnsproblem, både som søppel i naturen og fordi den produseres på fossile råvarer. Da er det viktig og nødvendig å etablere et avgiftssystem som belønner bruk av resirkulert plast i stedet for nyprodusert oljeplast. Noe annet er uforsvarlig i et miljøperspektiv.

I revidert statsbudsjett skriver regjeringen at det vil være vanskelig å innføre avgiftsreduksjon på bioplast, fordi det da trengs en omfattende sertifiseringsordning for å sikre at «biomassen som benyttes til å framstille plast oppfyller tilfredsstillende miljøkrav». Det er og blir et paradoks at produkter fra nye, fornybare ressurser stilles overfor bærekraftskrav og sertifiseringskrav som ikke oljebaserte produkter har.

Oppsummert

Plast-plask

1 Regjeringen har utredet om det er mulig å innføre et differensiert system for resirkulert plast/bioplast eller oljeplast.

Ingen klimanytte

2 Noe overraskende, og i strid med hva bransjen selv mener, har regjeringen kommet til at klimanytten ved et slikt avgiftssystem ikke finnes.

Må stimulere

3 Plast er et stort problem globalt. Derfor må industrien stimuleres til å bruke resirkulert plast eller bioplast framfor ny oljeplast.

Annonse

Regjeringen mener, i strid med hva Skattedirektoratet og Miljødirektoratet har uttalt, at det blir for dyrt å innføre et differensiert avgiftssystem og at det er vanskelig i å se klimanytten ved utslippskutt innenfor kvotesystemet.

Finansdepartementet mener også at de administrative kostnadene ved et slikt avgiftssystem blir for store. Infinitum og Bryggeriforeningen har derimot regnet seg frem til at oppstartskostnaden blir mellom 300.000 og 500.000 kroner, og at det deretter blir en årlig kostnad på 200.000 kroner. De mener også at det er retursystemet for plastflaskene, produsentene og importørene selv som skal bære kostnadene.

Administrerende direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen sier til NRK at andelen resirkulerte plast fra drikkeflasker kan øke til 80 prosent – så sant oljebasert plast blir dyrere.

Når bransjen selv ønsker å innføre mer miljøvennlige tiltak, er det merkelig at regjeringspartiene stikker kjepper i hjulene for en mer klimavennlig politikk.

Neste artikkel

Nybø: Kredittforsikring har sikret økt handel