Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tvilsomt forbud

Røykeloven skjermer befolkningen og ikke minst barn mot passiv røyking. Det er fornuftig og nødvendig. Men forbudet mot e-sigaretter er det vanskelig å forstå.

Røykeloven, det vil si paragraf 25 i Tobakkskadeloven, har som formål å skjerme befolkningen, og særlig barn, mot passiv røyking. En åpenbart fornuftig og nødvendig målsetting. Hovedregelen er at i lokaler og transportmidler skal luften være røykfri. Dette gjelder også i møterom, arbeidslokaler, serveringslokaler og inngangspartier til offentlig virksomhet.

E-sigaretter har vært på markedet en stund, og fungerer som et sigarett-substitutt for røykere som slutter å røyke. For mange blir e-sigaretter veien ut av nikotinavhengigheten. Det er bra og åpenbart helseforebyggende. Likevel kom e-sigarettene også inn under røykeloven fra og med første juli.

Forbudet virker forhastet og lite gjennomtenkt. Hvorfor gjøre det vanskeligere for røykere som ønsker å slutte?

E-sigarettene inneholder oljer som skal gjøre det mulig å dampe på dem, men ikke tjære eller andre skadelige stoffer.

Forbudet er innført ut fra en mistanke om at oljene i e-sigarettene kan være helseskadelig. Eventuelle skadevirkninger er altså ikke kartlagt. Ingen kan per i dag svare på om «passiv damping» er skadelig, eller i hvilken grad. Derfor burde regjeringa ha ventet med forbudet til konsekvensene var mer kartlagt, til det var kartlagt om dampen i det hele tatt er skadelig.

De positive konsekvensene av at røykere slutter å røyke, er dokumenterte. Det virker formålsløst å gjøre det vanskeligere for folk å slutte å røyke gjennom å legge e-sigarettene inn under røykeloven.

Oppsummert

Fornuftig

1Røykeloven skal skjerme befolkningen, og særlig barn, mot passiv røyking. Det er åpenbart fornuftig og nødvendig.

Fornuftig

2E-sigarettene brukes av røykere som er i ferd med slutte å røyke, eller har sluttet. Et helseforebyggende hjelpemiddel.

Ufornuftig

3Fra første juli kom e-sigarettene inn under røykeloven, til tross for at en ikke vet om dampen av dem er skadelig. Forbudet er vanskelig å forstå. Blir forbud mot parfyme det neste?

Annonse

Det er grunn til å advare mot en utvikling der det å ta hensyn til hverandre må sikres gjennom forbud, der alt som kanskje kan ha en nedside forbys. Om alt som kan være skadelig for noen forbys, blir samfunnet lite fleksibelt og unødvendig firkantet.

Noen mennesker har for eksempel betydelige problemer med parfymeduft som følge av allergi. Skal parfyme av den grunn forbys? Vi risikerer til enhver tid å få en parfymedunst i nesa. Det er endog større sjanse for parfymeduft i nesa, enn at en e-sigarettrøykende skal dampe oss opp i ansiktet.

E-sigarettforbudet kan også tære på folks respekt for loven. I dette tilfellet er det mulig å ha forståelse for det. På spørsmål fra Aftenposten om det er vanskelig å finne steder å røyke e-sigaretter, svarer Lise Bærø fra Vennesla: «Nei, jeg bare røyker, jeg. Det får være grenser for hva de skal bestemme.»

Det er bemerkelsesverdig at en Høyre-regjering går så langt i å innføre tvilsomme forbud. Partiets gamle gamle liberale verdier ser ut til å være gitt på båten.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet