Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Trygt blir tryggere

Norge har en rik og ansvarlig våpenkultur. Et forbud mot halvautomatiske våpen er en akseptabel begrensning.

Det norske samfunnet er endret etter terrorangrepet på Norge 22. juli 2011. I disse dager kvitteres det siste punktet på Gjørv-kommisjonens tiltaksliste ut, gjennom endringer i våpenloven. Halvautomatiske våpen av den typen som ble brukt i terroren på Utøya skal forbys. Slike våpen krever ikke ladegrep mellom hvert skudd.

Det er verdt å huske at Norge, til tross for 22. juli, er et samfunn med mange våpen og trygg våpenbruk. Tilstandene i USA, der drap med halvautomatvåpen er dagligdags, er fjernt fra den norske våpenhverdagen.

Vi har nær 1,4 millioner skytevåpen i Norge. Hver tiende nordmann er våpeneier. Det frivillige skyttervesen (DFS) har alene 155.000 aktive skyttere. En halv million nordmenn står i Jegerregisteret. Men skuddene sitter der de skal. Bare hvert tiende drap i Norge skjer med skytevåpen.

Likevel er det en riktig innstramming når halvautomatiske våpen som hovedregel blir forbudt i Norge. De siste måneders skoleskytinger har vist potensialet til ett slikt våpen i én manns hender. Med implementeringen av EUs våpendirektiv i den nye loven vil det ikke være tillatt med høy magasinkapasitet i norske rifler.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) mener den nye loven ikke er dramatisk. Allerede i dag er det begrensninger på adgangen til å ha våpen av militær karakter.

Mange av de noen tusen eierne av slike våpen må, i løpet av tre år, levere dem inn eller selge dem til utlandet. Denne delen av lovforslaget fremstår som unødig restriktivt. Tidligere innførte forbud mot våpentyper er ikke gitt tilbakevirkende kraft.

Oppsummert

Få problemer

1 Hver tiende nordmann eier et våpen. Det synes ikke i draps- og kriminalstatistikken.

Riktige grep

2 Ny våpenlov forbyr halvautomatiske våpen og strammer opp adgangen til lån av våpen.

Fortsatt våpenland

3 Endringene forstås i opinionen, og gjør en trygg våpenkultur enda tryggere.

Annonse

Forbudet rammer ikke kriminelle og høyrisikogrupper, men en våpentype som har vært i lovlig bruk av våpenholdere til jakt siden 1970-tallet.

Det er ikke godtgjort at et tilbakevirkende forbud er nødvendig. De aktuelle våpeneierne blir heller ikke kompensert økonomisk for at de mister et våpen de kjøpte lovlig.

Ellers aksepterer norske jegere og skyttere den nye lovteksten. Aldersgrensene og kravene til helsetilstand for å skaffe seg våpen, videreføres. Alle som vil skaffe våpen, blir sjekket av politiet for tilknytning til kriminelle miljøer. Nå må også lån av våpen omsøkes til politiet, dersom personen som låner, ikke har tilsvarende våpenløyve fra før.

Den nye loven vil bidra til fortsatt høy tillit i opinionen til norske våpeneiere. Den gir en akseptabel inngripen i retten til å eie våpen, som ikke vil rokke ved norsk våpenkultur. Den er det nemlig verd å bevare.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet