Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tiltak som virker

Fordi arbeidsledigheten er lav, vil Unge Høyre vil fjerne tiltakspakken for Finnmark og Nord-Troms. At noe virker, er ikke et argument for å legge det ned.

Tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms har som formål å gjøre det nordligste området mer attraktive for bosetting, næringsviksomhet og arbeid. Tiltakssonen ble opprettet i 1990, og inneholder tiltak som fritak for arbeidsgiveravgift, nedskriving av studielån og redusert personskatt.

Nå vil Unge Høyre ta avgiftsfordelene fra Finnmark. «Virkemidlene i tiltakssonen ble innført i 1990 som et svar på høy arbeidsledighet og for å motvirke fraflytting. Når Finnmark har blant de laveste ledighetstallene i landet, er det ingen grunn til å fortsette», sier Unge Høyres leder Sandra Bruflot til Aftenposten.

Bruflot har rett i at situasjonen i Finnmark og Nord-Troms er bedre i dag enn da tiltakssonen ble opprettet for snart 20 år siden. I tillegg til at disse tiltakene har hatt en positiv effekt, har Finnmark også fått ta del i det norske olje- og gasseventyret. Det har vært en betydelig industrireising i Finnmark de siste årene.

Likevel, at tiltak fungerer og har gitt gode resultater, er ikke et argument for å legge dem ned. Det er ikke tvil om at Finnmark og Nord-Troms har noen særskilte utfordringer som langt på vei berettiger særlige rammevilkår.

Annonse

For næringslivet i Finnmark er for eksempel fritak for arbeidsgiveravgift en viktig rammebetingelse. Det er et poeng at slike betingelser er varige, eller i det minste forutsigbare. Å kaste om på avgjørende rammevilkår i forbindelse med et statsbudsjett, som dette Unge Høyre-utpillet retter seg mot, bidrar til å svekke næringslivets krav om forutsigbarhet.

Nedskriving av studielån er også et viktig tiltak for å rekruttere kompetent personell til Finnmark og Nord-Troms, og fungerer dessuten som en gulrot for å få landsdelens «egen ungdom» til å reise hjem etter fullført utdanning.

Så har selvsagt Unge Høyre-lederen rett i at politiske tiltak eller ordninger nødvendigvis skal gjelde for evig tid. Noen ordninger går ut på dato, og tiltak kan også vise seg overflødige.

Men før en rokker ved tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms bør det være et minstekrav at ordningen evalueres. Hvis effekten ved å fjerne tiltakene er at den nordligste landsdelen faller tilbake til gamle tilstander, vil det påføre samfunnet nye kostnader.

Ideen med tiltakssonen var å løfte levevilkårene i Finnmark og Troms. Det er grunn til å glede seg over at tiltakene ser ut til å virke. Men du fratar ikke en pasient medisinen han eller hun trenger, når de har resultert i bedre livskvalitet.

Neste artikkel

KrF mindre villig til å legge ned tingretter enn Høyre