Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Tier om politireformen

«Nærpolitireformen», som innebar massiv nedleggelse av antall tjenestesteder, var sterkt omstridt da den ble innført. Nå vil ikke politimestrene uttale seg om den.

Tier: Landets politimestre vil ikke uttale seg om politireformen. Foto: Siri Juell Rasmussen

I et intervju med Dagsavisen Fremtiden, rettet innsatsleder Arne Guddal i Drammen sterk kritikk mot politireformen. Han mente reformen innebar en rasering av politietaten, og at det gir seg utslag stor frustrasjon blant de politiansatte. Han mente det er ferd med å bre se en håpløshet i etaten.

Guddal oppfordret politilederne i Sør-Øst politidistrikt om å si fra til regjeringen om at nok er nok. Politimesteren i distriktet, Christine Fossen, tok ballen, og uttalte følgende: «Nå er det på grunn av reformen mange som er slitne og frustrerte. Vi sliter også med et meget stramt budsjett, og skulle gjerne hatt bedre rammer.

Tilbakemeldinger som dette fra politietaten tyder på at det uttalte målet med reformen, å bringe politiet nærmere folk, vanskelig kan la seg oppnå.

Da Dagsavisen ville følge opp kritikken fra Buskerud, viste det seg at det var umulig å få politilederne rundt om i landet til å uttale seg. Ingen av politimestrene fra de andre distriktene ville kommentere om politireformen har ført til frustrasjon blant sine ansatte.

Det nærmeste avisen fikk et svar, var fra politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt: «Nærpolitireformen har vært omfattende og krevende for mange i etaten, og det er naturlig at ansatte har ulike synspunkt på reformen». Med andre ord, det enste svaret som kom ut av spørsmålsrunden var et ikke-svar.

Annonse

Tausheten er et svært bekymringsfullt signal. For det første er det til hinder for en konstruktiv diskusjon om reformens mulige mangler. For det andre vitner det om manglende åpenhet i politietaten. At landets politimestre ikke vil svare på relevante spørsmål om reformen, skaper lett et inntrykk for at takhøyde for kritikk i etaten er lav.

Senterpartiets justispolitiske talskvinne Jenny Klinge i Senterpartiet mener tausheten er pinlig. Hennes parti har mottatt mange bekymringsmeldinger fra ansatte i politiet. At motforestillinger ikke kommer fram i dagen, kan føre til at nødvendige justeringer av reformen ikke blir gjennomført.

En så gjennomgripende reform som «nærpolitireformen» skal og bør diskuteres. At politimestrene verger mot å delta i debatten, tyder på grunnleggende kulturproblemer i politietaten.

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund påpeker at politimestrene ikke kan dekke seg bak taushetsplikt. Det bør tvert om være en plikt å være åpen om forholdene i eget politidistrikt.

Hvis politimestrene tier om mulige kritikkverdige forhold av lojalitet til de overordnede i Politidirektoratet, er det i så fall utslag av misforstått korpsånd.

Neste artikkel

Vi må lage flere barn