Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Thommesen bør gå av

Stortingspresident Olemic Thommessen svekket sin stilling, da han redegjorde for byggeskandalen på Stortinget. Av hensyn til politikkens anseelse, bør han trekke seg.

Da Olemic Thommessen (H) redegjorde for Stortinget om milliardoverskridelsen i den mye omtalte byggeskandalen, var det lite selverkjennelse å spore. Han vedgikk at det var sterkt beklagelig at kostnadene i prosjektet løp løpsk, men tok i liten grad kritikk på egne vegne. Ansvaret ble plassert på både nåværende presidentskap, der de fleste av partiene er representert, på den avgåtte stortingsdirektøren Ida Børresen og på det innleide konsulentfirmaet Multiconsult.

På spørsmål fra NRK, etter redegjørelsen, hadde Thommessen problemer med å «sette fingeren» på hva han konkret burde ha gjort annerledes.

Thommessen har rett i at presidentskapet som kollegium har ansvar i denne saken. Det er ikke bare Thommessen personlig som har sviktet, alle partiene som er representert i presidentskapet har hatt mulighet til å etterspørre mer informasjon om prosjektet, og ikke minst gripe inn på et langt tidligere tidspunkt. Presidentskapet har ved flere anledninger fått muligheter til å nedskalere prosjektet, men har takket nei hver gang.

Likevel har Thommessen, som øverste leder, et utvidet ansvar. Det er han som må ta konsekvensene om det viser seg nødvendig.

Denne saken må få konsekvenser. For publikum, altså velgerne, vil det ikke bli forstått dersom en byggeskandale av dette omfang skal kunne skje uten at noen stilles til ansvar for det. Stortingsdirektøren har rett nok trukket seg. Det er likevel ikke nok. Saken må også få konsekvenser politisk.

Oppsummert

Redegjørelse

1 Stortingspresident Olemic Thommessen styrket ikke sin stilling da han tirsdag rede- gjorde for byggeskandalen på Stortinget.

Omdømme

2 Det vil ikke bli forstått av velgerne dersom over- skridelser av dette omfang ikke får politiske konsekvenser.

Bør gå av

3 En allerede svekket stortingspresident burde selv tatt konsekvensene av overskridelsene, og stilt sin plass til disposisjon.

Annonse

Politikkens omdømme vil bli sterkt svekket om politikerne på den ene siden strammer inn på velferdsgoder for folk flest, mens de på den andre siden sløser vilt med midler på tiltak som kommer dem selv til gode. Dersom denne saken går upåaktet hen, i den forstand at den øverste politiske ansvarlige bare blir sittende i posisjonen sin, kan det bidra til økt politikerforakt.

Opposisjonen lot seg ikke berolige av Thommessens redegjørelse. Alle opposisjonspartiene med unntak av KrF har, når dette skrives, bedt Thommessen trekke seg. Om KrF kommer til samme konklusjon, er det over og ut for Thommessen. Signalene fra partiets stortingsgruppe er at også KrF vil konkludere med at Thommessen må gå.

Thommessens stilling var svak allerede da han ble gjenvalgt som stortingspresident i fjor høst. Mot vanlig kutyme fremmet Ap sin egen kandidat, ettersom Høyre ikke fremmet en ny, samlende kandidat.

Med dette utgangspunktet, burde Thommessen kjent sin besøkelsestid, og stilt sin plass til disposisjon da de nye overskridelsene i det allerede skakkjørte prosjektet ble kjent i februar.

Neste artikkel

SV vil få med seg Stortinget til å se på alternativer til EØS-avtalen