Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Striden om lokalsykehusene er ikke over

I striden om akuttkirurgien ved sykehuset i Odda får Ap en nøkkelrolle. Spørsmålet er om de vil følge sitt eget parti lokalt, eller om de står last og brast med sykehusforetakene og Bent Høie.

Mandag ble det klart at helseminister Bent Høie i stor grad følger rådene fra sykehusforetakene for hvilke sykehus som skal ha akuttkirurgi. Striden har stått om akuttkirurgien ved sykehusene i Lofoten, Volda, Flekkefjord, Odda og Narvik. Høie har avgjort at akuttkirurgien skal bestå ved sykehusene i Lofoten, Volda og Flekkefjord. Ved sykehuset i Narvik blir funksjonene redusert, mens akuttkirurgien i Odda blir lagt ned, i tråd med innstillingen fra Helse Vest.

Det er en tung beskjed å få for de mange i Odda og Narvik som har kjempet lokalt for at det akuttkirurgiske tilbudet skal bestå. I Odda blir det varslet om stormarkering 1. mai. «Vi er sinte og kamplystne», sier Ap-ordfører Roald Aga Haug i Odda til NRK. På Stortinget har han foreløpig fått støtte fra Venstre, KrF, SV og Sp, som ønsker å opprettholde den akuttkirurgiske beredskapen ved sykehuset.

Siden sykehusforetakene ble opprettet har det vært tradisjon for å i liten grad overstyre eller gå inn i vedtakene fra foretakene. Dermed har politikerne i praksis sagt fra seg kontroll over sykehusutviklingen. Høies avgjørelser bekrefter nok en gang at det er foretakene som bestemmer sykehusstrukturen i Norge, og foretaksmodellen er fremdeles det største hinderet for politisk styring over hvor sykehusene skal ligge, og hvilke funksjoner de skal ha.

Fremtiden for akuttkirurgien ved Odda Sjukehus vil nå trolig bli avgjort av Arbeiderpartiet. På den ene siden har Ap-leder Jonas Gahr Støre i Hardanger Folkeblad tatt til orde for å verne akuttkirurgien. På den andre siden er partiet svært lojalt til hva foretakene bestemmer seg for, uavhengig av hva slags dokumentasjon som blir lagt frem i forbindelse med foretakenes vedtak. Spørsmålet er da om Støres støtte til Odda bare er valgflesk, eller om han vil lytte til sitt eget partis lokallag.

Oppsummert

Akuttkirurgi

1 De siste månedene har det vært strid om bevaring av akuttkirurgien ved fem sykehus, fra Flekkefjord i sør til Narvik i nord.

Høies vedtak

2 Helseminister Bent Høie har bestemt seg for å legge ned akuttkirurgien ved ett av sykehusene; i Odda.

Varsler kamp

3 Flere partier på Stortinget har varslet motstand mot å legge ned akuttkirurgien i Odda. Nå ser det ut til at det er Ap som avgjør Odda-sykehusets skjebne.

Annonse

På ett felt skal Høie berømmes for å ha fått gjennomslag: De store sykehusene må samarbeide med de mindre sykehusene. Det er et viktig prinsipp, som bidrar til å styrke mindre sykehus framfor å svekke dem. Helseministeren sa til Nationen tirsdag at «Nå er det veldig tydelig avklart at norsk sykehuspolitikk ikke lenger er at sykehusene skal blir færre og større». At små sykehus, som Volda og Lofoten, fremdeles skal kunne ha akuttkirurgisk funksjon er en viktig seier for lokal beredskap.

Mye av debatten etter Høies sykehustale i 2015 handlet om hvor stort befolkningsgrunnlaget for et sykehus skulle være, men Høie har holdt seg unna de verste scenarioene mange lokalsamfunn så for seg.

De små sykehusenes fremtid er likevel langt fra sikret. Den største usikkerheten gjelder tilgangen på kirurger, og særlig til akuttkirurgi. Det er her de store slagene kommer til å stå i tiden fremover.

Neste artikkel

Dette er de nye landbrukspolitikerne på Stortinget