Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Storregionene ingen kan elske

Viken blir en realitet, etter at KrF valgte å ikke følge opposisjonens forslag om å reversere sammenslåingen av Buskerud, Akershus og Østfold. Dermed må 1,2 millioner nordmenn bo i et fylke ingen vil ha.

Storregionen Viken ble vedtatt i Stortinget før sommeren, som ledd i regionreformen som fra 2020 skal dele inn landet i 11 regioner, mot dagens 19 fylker.

KrF la allerede den gangen ikke skjul på at en region bestående av Buskerud, Akershus og Østfold var dårlig idé. Partiet aksepterte imidlertid planen, da det sikret et kompromiss for en regionreform med Høyre og Frp. Dette er som kjent partier som egentlig vil kvitte seg med hele fylkesnivået.

Prisen KrF måtte betale for å sikre at vi fortsatt har folkevalgte i Norge, var å akseptere en regioninndeling partiet mente var lite hensiktsmessig.

I håp om en omkamp, inviterte opposisjonen KrF til å gjøre endringer i regionreformen. Nå har partiet avklart at det ikke vil bruke sin vippemakt til å reversere sammenslåingen av de tre fylkene. Det skjer i «respekt for den inngåtte avtalen» mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF fra før sommeren, forklarer partiets kommunalpolitiske talsperson, Torhild Brandsdal.

Hvis vi først skal snakke om respekt, bør politikerne på Stortinget reflektere over hvordan publikum kan respektere en lovgivende forsamling som lager en region knapt noen mener er en god idé. Så langt er det ikke registrert et eneste holdbart argument for at en sammenslåing av Buskerud, Akershus og Østfold er hensiktsmessig. Slike argumenter finnes simpelthen ikke.

Oppsummert

Viken region

1 Viken region, bestående av Buskerud, Akershus og Østfold, blir en realitet fra 2020.

Dårlig idé

2 Det er ingen, heller ikke flertallet på Stortinget som står bak regionreformen, som mener at sammenslåingen er en god idé.

Respekt

3 KrF unnlot å reversere vedtaket av respekt for forliket mellom fire partier. Men hva med publikums respekt for arbeidet som gjøres på Stortinget?

Annonse

Viken bærer preg av å være et restopplag av fylker kompromissmakerne ikke fant bedre plassering av, gitt at antallet regioner skulle presses maksimalt ned. Det strider mot all fornuft å ha et regionalt forvaltningsnivå som omfavner alt og alle fra Halden til Hol, attpåtil med Oslo som en merkelig enklave i midten.

De fleste har nok forståelse for at kompromisser er nødvendig i politikken. Det er likevel vanskelig å akseptere at kompromisser leder fram til vedtak som ingen ser seg tjent med. Viken er et eksempel på at Otto von Bismarcks berømte sitat fortsatt har noe for seg: Den som vet hvordan lover og pølser blir laget, får aldri mer en rolig natts søvn.

Det er mulig KrF synes det er urettferdig at partiet blir hengende ved en regioninndeling ingen liker, all den tid at inndelingen er et resultat av forhandlinger mellom fire partier. KrF hadde imidlertid makt og mulighet til å sørge for en et annet utfall, slik partiet gjorde i kommunereformen ved å sørge for at Leka og Bindal likevel består som selvstendige kommuner.

Når KrF avsto fra å gripe inn for å rette opp åpenbare mangler i regionreformen, må dessverre partiet tåle å få kritikk for å være en inkubator for tåpeligheter.

Neste artikkel

Regjeringssonderinger fortsetter søndag