Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sterke meninger om landbrukets veivalg

Mens politikerne krangler på overtid om den offisielle jordbruksmeldinga, har engasjerte unge lagt fram en alternativ melding. Den viser at kampen om landbrukets framtid bare så vidt er i gang.

Flere bønder og tryggere mat er målene til Alliansen Ny Landbrukspolitikk, som la fram sin alternative landbruksmelding i Oslo torsdag 30. mars.

Eller for å si det med deres egne ord: Vi trenger «en jordbrukspolitikk med virkemidler som sikrer nok og trygg mat til egen befolkning ved å produsere mat på en bærekraftig, rasjonell og ressurseffektiv måte. Nå, og for all framtid.»

I forlengelsen forsøker alliansen å beskrive en politikk som gjør uttrykk som «ta hele landet i bruk» til virkelighet. De er ikke for bygdesamfunn der én bonde løper beina av seg for å betjene alt jordbruksarealet. De vil ha et reelt desentralisert jordbruk der hel- og deltidsbønder deler arbeidsbyrden og inntektene.

For å oppnå det, foreslår de å bruke flere virkemidler som allerede er velkjente i debatten: Dyrere kraftfôr, kraftfôrjustert selvforsyningsgrad som mål for jordbrukspolitikken, tilskudd basert på jord i stedet for «volum og bygningar», og at klimaskånsomhet og personlig eierskap skal være verdier som aktivt støttes opp om av jordbrukspolitikken. Mindre leiejord og mindre diesellandbruk, med andre ord.

Alliansen Ny Landbrukspolitikk favner sju ungdoms- og miljøorganisasjoner: Natur og Ungdom, Spire, Sosialistisk Ungdom, Biologisk-dynamisk forening, Grønn Ungdom, Rød Ungdom og Småbrukarlagets ungdomsutvalg.

Oppsummert

Klar melding

1 Alliansen Ny Landbrukspolitikk har lansert en ny, alternativ jordbruksmelding.

Flere bønder

2 Hovedbudskapet i den alternative meldinga er at Norge trenger et mangfoldig landbruk der også småbønder har råd til å fortsette drifta.

Ung kritikk

3 De som eventuelt trodde at debatten om landbruket i Norge er avsluttet når den offisielle jordbruksmeldinga er vedtatt, tar åpenbart feil. Her er det mange unge stemmer som har mye på hjerte i tiden fremover.

Annonse

Det er med andre ord flere ungdomsorganisasjoner med stort landbruksengasjement som ikke er en del av alliansen. Senterungdommen og Bygdeungdomslaget, for eksempel.

At disse tradisjonelle landbruksinteressene ikke er representert, forklarer kanskje hvorfor alliansen vil svekke jordbruksoppgjøret som institutt. I stedet skal jordbruksforhandlingene «vere berre ei førebuing til handsaming av oppgjeret i Stortinget».

Bondelaget, Bygdeungdomslagets moderorganisasjon, er skeptisk til å gjøre det til en hovedregel at det reelle jordbruksoppgjøret finner sted i Stortinget og ikke i forhandlinger mellom landbruket og regjeringen. Småbrukarlaget og flere andre systemkritikere i landbruket, mener derimot Bondelagets kompromissvilje i jordbruksforhandlingene svekker Bonde-Norge. I det minste hvis flere bønder er et sentralt mål.

Den alternative jordbruksmeldinga gir systemkritikerne i landbruket et nytt og grundig manifest. Og uansett hvor du står i landbruksdebatten, må du kunne glede deg over oppfordringen ungdommene kommer med til bøndene: «Få hua ut av neven og opp att på hovudet, rett ryggen og krev dykkar rett: god betaling for kvalitet.»

Neste artikkel

Styreleder om talljuksing: – Nekter å være med på en heksejakt