Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sprikende ACER-signaler

Erna Solbergs påstander om «kvalitetssikring» i regjeringas arbeid med å få Norge inn i EUs energiunion er ikke helt overbevisende.

Så langt har Solberg-regjeringa insistert på at avgivelse av suverenitet til EUs energibyrå, ACER, ikke innebærer suverenitetsavståelse i Grunnlovens forstand. Dette fordi ACERs vedtak skal kopieres av ESA og deretter av det nye, norske organet, RME, før de gjelder i Norge. Norske myndigheter skal ikke ha innflytelse over disse vedtakene. Onsdag ble det klart at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) setter i gang en ny vurdering av suverenitetsavståelsen til EUs energiunion. Samtidig sier Erna Solberg at regjeringa «ikke har tatt for lett på ACER». Det kommer altså høyst sprikende signaler.

Omfanget av denne saken er stort: Stortinget skal avgjøre om Norge skal gi fra seg råderett over viktige deler av energipolitikken. Vår kraftkrevende industri hviler på nasjonal råderett over kraften og energipolitikken. Det er liten tvil om at strømprisene øker dersom Norge blir en del av energiunionen og legges under ACER. I dag selger Norge overskuddsstrøm og deltar i det nordiske kraftmarkedet – men uten å ha gitt fra seg råderetten over energipolitikken. Stortinget bør heller ikke gi fra seg råderett til EU, men si nei til EUs energiunion.

Målet med EUs energiunion er å etablere den «femte frihet», fri flyt av energi – og utjevne energiprisene i EU. Dette skal styrke EUs konkurranseevne. ACER har myndighet til å utforme nødvendige nye regler for å få energiunionen på plass. Det kommer til å bli mange av dem. ACER skal bestemme hvilke vei strømmen skal gå i kablene, og kan utforme regler som «sikrer overføringskapasiteten», dermed kan ACER komme til å fatte vedtak om bygging av nye kabler. Energiprisene i EU ligger på et høyere nivå enn i Norge, en «utjevning» vil bety høyere strømpriser for industri og forbrukere. Vi vet at relativt små prisøkninger slår kraftig ut for industrien.

Erna Solberg kommenterte utenriksministerens initiativ til NTB onsdag: «Dette betyr først og fremst at vi er en lyttende regjering. Når det kommer innvendinger mot saker, foretar vi faktisk kvalitetssikringer.»

Oppsummert

Sprikende signaler

1 Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) setter i gang en vurdering av suverenitetsavståelsen til EUs energiunion. Samtidig sier Erna Solberg at regjeringa «ikke har tatt for lett på ACER». Det kommer høyst sprikende signaler fra den blå regjeringa.

Følge Grunnloven

2 Den beste kvalitetssikringen vil være å behandle deltakelsen i EUs energiunion og innlemmelsen under ACER, etter Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Uavhengig vurdering

3 Dersom

regjeringa tar innvendingene fra ekspertene på grunnlovsjus og flere opposisjonspartier på alvor, må den nye juridiske vurderingen av suverenitetsavståelsen være uavhengig.

Annonse

Statsministeren kjenner til at juridiske eksperter som professor Eivind Smith, Erik Holmøyvik og Halvard Haukeland, er kritiske til regjeringas påstander om at avgivelsen av myndighet til ACER, ikke er suverenitetsavståelse i Grunnlovens forstand. Den beste kvalitetssikringen vil være å behandle deltakelsen i EUs energiunion og innlemmelsen under ACER, etter Grunnlovens paragraf 115, som krever tre fjerdedels flertall i Stortinget.

Dersom regjeringa tar innvendingene fra eksperter på grunnlovsjus og flere opposisjonspartier på alvor, må den nye juridiske vurderingen av suverenitetsavståelsen være uavhengig. Det bør være en selvfølge at Stortingets fremste rådgiver på konstitusjonell rett, professor Eivind Smith, deltar i arbeidet.

Neste artikkel

Regjeringen vurderer å melde Norge inn i EU-ordning for naturmangfold