Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Søppel-risiko

Konkursen i Renonorden gjør det vanskeligere for kommunene å bruke private selskaper til å hente søppel. Risikoen blir for stor.

Mandag begjærte renovasjonsselskapet Renonorden seg konkurs. Selskapet hentet husholdningsavfall for 1,3 millioner nordmenn i 133 kommuner. Nå jobber kommunene på spreng for å finne andre løsninger. To banker har garantert drift til 28. september. Tida er knapp.

En gjennomgang Klassekampen har foretatt, viser at mange kommuner velger rekommunalisering. Kommunale renovasjonsselskaper overtar avfallshentingen sjøl i 61 kommuner, mens 38 kommuner får inn nye private leverandører. Resten av kommunene har ikke bestemt seg for hvordan situasjonen skal løses ennå.

Renonordens konkurs og 133 kommuners ekstraarbeid i kjøvannet av den, setter selvsagt fart i debatten om privatisering av tjenester knytta til viktig offentlig infrastruktur. I utgangspunktet bør kommunene av demokratiske og praktiske hensyn sjøl bestemme hvordan den kommunale renovasjonen skal organiseres. Samtidig ser vi at det kan bli dyrt for kommunene å velge det billigste anbudet.

Onsdag kveld ble det kjent at den tidligere ledelsen i Renonorden ga kommunene pristilbud som var opp mot 90 prosent lavere enn konkurrentene. Konsernsjef Harald Rafdal, som kom til selskapet i fjor vår, hevder at han skjønte at noe var alvorlig galt allerede etter et par uker i jobben, ifølge NRK:«Det burde vært oppdaget av mange parter som har vært involvert. Jeg synes det er svært leit at det ikke ble stoppet tidligere, sier han og mener det burde ringt noen bjeller også i kommunene. Ja, jeg vil si at når det er så store prisdifferanser, så påhviler det også kjøper å kanskje gjøre noen ekstra undersøkelser», sier Rafdal.

Oppsummert

Henter søpla sjøl

1Renonorden, selskapet som hentet søppel hos 1, 3 millioner nordmenn i 133 kommuner, gikk konkurs denne uka. Kommunale renovasjonsselskaper overtar avfallshentingen sjøl i 61 kommuner.

Billig blir dyrt

2 Renonorden skal ha gitt kommunene pristilbud som var opp mot 90 prosent lavere enn konkurrentene.

Risikoen øker

3Konsernsjefen i Renonorden går langt i å gjøre kommunene medansvarlige for konkursen. Det er ugreit, samtidig som det anskueliggjør den risikoen kommunene løper ved å velge private tilbydere, og ved å velge laveste anbud.

Annonse

Dermed gjør konsernsjefen i Renonorden «kjøper», altså kommunene, langt på vei til medansvarlige for både den massive feilprisingen og konkursen. Det er mer enn frimodig, og gir kommunene enda en god grunn til å være ytterst forsiktige med private tilbydere. Selvsagt skal kommunene utvise beste skjønn, men selskapene må ta ansvar for sine egne anbud, feil og konkurser.

Det er vanskelig for kommunene å komme unna risikoen som anskueliggjøres gjennom Renonorden-konkursen. Mette Nord, leder i Fellesforbundet, advarer: «Det har vært nok eksperimenter med å sette ut samfunnskritisk infrastruktur på anbud. Nå mobiliserer vi for fullt for å sikre kommunal kontroll over slike tjenester», sier Nord til Klassekampen.

Advarselen er betimelig. Og allerede nå er det altså klart at kommunale renovasjonsselskaper overtar avfallshentingen sjøl i minst 61 kommuner. Slik som Oslo kommune valgte å gjøre, etter at Veireno hadde skapt kaos i hovedstaden. Det er en betryggende utvikling.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet