Småkommuner best på barn

Det er store geografiske forskjeller på kommunenes tilbud og tjenester for barn. Forskjellene ser ikke ut til å handle om kommunenes størrelse.

Hensynet til barna er et av regjeringens mest brukte argument for massiv sammenslåing av kommuner. Større kommuner vil gi et bedre og mer kompetent barnevern, hevdes det fra den kanten.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Gjelsvik avviser hestehandel om kommuneoppløsninger