Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Skrinlegg planene

Politikken beveger seg vekk fra oljeevirksomhet i LoVeSe. Planene bør skrinlegges nå. Nord-Norge har andre, tunge ressurser som fortjener oppmerksomhet og utvikling.

Bergtatt: Nord-Norge har natur og næring å utvikle, selv uten oljeboring. Foto: Galyna Andryshko
Bergtatt: Nord-Norge har natur og næring å utvikle, selv uten oljeboring. Foto: Galyna Andryshko

Arbeiderpartiet og Høyres ungdomsorganisasjoner sier begge nei til oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Det synes klart etter at programkomiteen i Unge Høyre konkluderte i saken denne uken.

Nylig har også Arbeiderpartiets to største fylkeslag, Oslo og Trøndelag, vedtatt å gå for varig vern av området mot oljevirksomhet.

Det kommer i det hele tatt stadig nye spikre som er egnet til å få lukket kisten til petroleumsvirksomhet i området.

Uaktet diskusjonen om hva som er den reelle risikoen for alvorlig oljeutslipp er det en kjennsgjerning at området, med sin betydning for fisken i hele Nord-Atlanteren og for reiselivet i Nord-Norge, er det siste området Norge bør åpne for petroleumsvirksomhet.

Også Unge Høyre peker på nærheten til land og til sentrale biologiske prosesser i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, og at Norge har andre oljeressurser å utvinne.

Det er en kjennsgjerning at oljeutvinning ville betydd høy aktivitet og mange arbeidsplasser i området. Et nei til oljevirksomhet må ikke bety mindre aktivitet, men mer oppmerksomhet og økt bruk av Nord-Norges øvrige ressurser.

Oppsummert

Bevegelse

1 Langsomt blir folk og folkevalgte keptisk til oljevirksomhet i Lofoten. Det er tid for å konkludere.

Mye på land

2 Det er nok av ressurser å utvikle i nord, om vi slutter å se etter boretårn i havet.

Fjord og fjell

3 Turisme og gruvedrift er bare to sider av vekstpotensialet i nord-norsk næringsliv.

Annonse

Akkurat som i havet bør norske landressurser utvikles ut fra naturlige forutsetninger og forhold. Norsk mineralnæring er i dag svært underutviket, både ut fra vårt ressursgrunnlag og ut fra verdenssamfunnets behov for sjeldne jordartsmineraler og -metaller.

Norge har mineralressurser verdt 2500 millarder kroner, ifølge en rapport Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) gjorde for Næringslivets Hovedorganisasjon i 2016. En stor del av disse ressursene ligger i Nord-Norge. De må forvaltes fornuftig, balansert mot andre ressurser.

Antallet overnattinger i gjestesenger i Nord-Norge økte med 4 prosent i fjor, ifølge tall fra Reiseliv i Nord. 11 prosent flere utenlandske turister besøkte Nord-Norge, mot en prosents økning for landet som helhet.

Veksten butter i banale hindre. Det er forstemmende at lettløste ting som toalettkapasitet, renovasjon og annen tilrettelegging henger etter når sommerturistene strømmer til. Det er plass til mange, mange flere betalende gjester i nord, men ikke uten tilrettelegging.

Landsdelen og folket i nord fortjener at vi tar næringsdebatten på land, ikke rundt risikabel aktivitet i en solnedgangsnæring.

Neste artikkel

Meiner regjeringa sin vindkraftpolitikk er menneskerettsbrot