Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Sexmelding-saken avsluttes uoppklart

Politiet vil ikke etterforske hvem som sendte sexmelding til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. Senterpartiet avslutter saken om kort tid, men den vil neppe bli glemt.

Tilbake: Når sexmelding-saken er avsluttet i Senterpartiet, vil trolig Ola Borten Moe gjenoppta vervet som nestleder. Foto: NTB scanpix
Tilbake: Når sexmelding-saken er avsluttet i Senterpartiet, vil trolig Ola Borten Moe gjenoppta vervet som nestleder. Foto: NTB scanpix

Ikke uventet varsler politiet at sexmeldingen som ble sendt til Navarsete fra en hytte i Sverige, der en rekke framtredende Sp-politikere var til stede, ikke vil bli etterforsket. Vest politidistrikt mener det ikke er riktig å prioritere saken, sett i forhold til alvorlighetsgraden og den ressursbruken som vil gå med til en slik etterforskning.

Politiet begrunner også avgjørelsen med at Senterpartiet har hatt kunnskap om saken i lang tid før partiet gikk til anmeldelse.

Det er nok en klok avgjørelse. Når vi vet at partiets egen – og etter hvert omfattende – granskning av saken har vært resultatløs, er det grunn til å tro at politiet måtte ha brukt store ressurser på å oppklare hvem som sendte den trakasserende meldingen til Navarsete i 2016. Det er heller ikke gitt at politiet hadde kommet til bunns i saken.

Ettersom anmeldelsen av forholdet nå er lagt vekk av politiet, er det ventet at Senterpartiet avslutter saken i løpet av kort tid. Partileder Trygve Slagsvold Vedum varsler at han vil kalle inn partiet sentralstyre og "lande denne saken i tråd med partiets etiske retningslinjer".

Partiets nestleder Ola Borten Moe, som var en av de ti mennene som deltok på den mye omtalte hytteturen, har midlertidig trukket seg fra vervet i påvente av at saken skal bli avklart. Spørsmålet er hva som vil skje med ham etter at sentralstyret formodentlig avslutter saken som en uoppklart hendelse.

Partileder Vedum har allerede slått fast at det ikke er aktuelt med kollektive sanksjoner mot mennene som var på hytta. Av de ti som var til stede, er ni potensielt uskyldige i saken. Det betyr i så fall at veien tilbake til nestledervervet er åpen for Ola Borten Moe så snart saken er formelt avsluttet i sentralstyret.

Oppsummert

Legges vekk

1 Politiet vil ikke etterforske hvem som sendte den mye omtalte sexmeldingen til Liv Signe Navarsete.

Ressurser

2 Politiet begrunner avgjørelsen med at alvorlighetsgraden ikke står i stil med ressursene etaten måtte ha brukt på etterforskningen.

Avsluttes

3 Når partiet om kort tid avslutter saken, vil partiets nestleder Ola Borten Moe kunne gjeninntre i vervet.

Annonse

Å sende sexmeldingen til Navarsete var en nedrig handling. Det er trist og nedslående at ingen har tatt på seg ansvaret for å ha sendt den. Det rammer både Navarsete, partiet og de av hyttedeltakerne som ikke hadde noe med handlingen å gjøre.

En urett blir imidlertid ikke rettet opp av å innføre en ny. Saken kan ikke få konsekvenser for noen av de tilstedeværende mennene så lenge den ikke har blitt oppklart. Det gjelder selvfølgelig også for Ola Borten Moe.

Selv om saken om sexmeldingen vil bli avsluttet, betyr det ikke at den blir glemt. Dessverre vil saken hefte ved alle som var til stede på hytta. Hvilke konsekvenser det eventuelt vil få for Sp-politikerne som var på hytta når framtidige tillitsverv skal fordeles, er vanskelig å forutsi.

I politikken er tillit en avgjørende faktor. Denne affæren går på tilliten løs.

Neste artikkel

Skolen er et pengesluk – og en uunngåelig investering