Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Riktig å gjenopprette kornlagre

Det norske stabbur gjenopprettes, i form av nasjonale beredskapslagre for korn. Norsk landbruk er et viktig bidrag til beredskap og sikkerhet.

Fire års politisk runddans om norsk matsikkerhet finner forhåpentligvis en verdig avslutning. Næringskomiteen på Stortinget går inn for å gjenopprette beredskapslagring av korn.

Vi lever i en en tid med økt internasjonal oppmerksomhet rundt matsikkerhet og beredskap. Et villere og våtere klima er godt nytt for sopp og ugras, men dårlig nytt for korndyrking. Og den sikkerhetspolitiske situasjonen er mer uavklart enn på tiår. Et mer proteksjonistisk USA og et mer ustabilt Ukraina er to av faktorene som truer det historisk skjøre og kortlevde bildet av tankskip med hvete på vei rundt i en globalisert verdensorden.

Både tyske og svenske myndigheter har bedt sine borgere bygge opp private matlagre. Tyske myndigheter oppfordrer til ukeslager i kjelleren.

I 2016 uttalte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at nordmenn bør foreta en privat risiko- og sårbarhetsanalyse. Det samme må myndighetene. Matsikkerhet har alltid vært et regionalt og nasjonalt anliggende.

Solberg-regjeringen har lovet å arbeide for høyest mulig selvforsyning av beredskapshensyn. Det kreves budsjett- og andre løpende virkemidler også mellom regjeringserklæringene.

Det er interessant å se på utviklingen i våre naboland. Mens Sverige bygde ned sine 200 beredskapslagre på 90-tallet, kuttet Norge ut beredskapslagringen av korn i 2003. Men svenskene har slått kontra: I en krise vil Sveriges befolkning sulte etter bare en uke, ifølge det svenske sivilforsvaret.

Oppsummert

KrF avgjør saken

1 To tiårs naivisme avløses av realpolitikk når KrF sikrer flertall for å gjenopprette norske kornlagre.

Trend i tiden

2 Land etter land øker oppmerksomheten rundt egen matsikkerhet. Solfattige, lille Norge må følge med.

Forsikring mot matkrise

3 Lagrene av kjøtt og melkekjertler i norske fjøs må bygges opp, ikke ned.

Annonse

– På 90-tallet trodde man ikke lengre på beleiringskrig. I dag er situasjonen betydelig mer alvorlig, sier innenriksminister Anders Ygeman (S). Han ser til Finland, som har bygget opp nasjonale matlagre for 6 måneders forbruk.

Analysen er korrekt. Her hjemme tror høyrepartiene fortsatt at handel med utlandet kan sikre norsk matforsyning i krig og krise. De ynder å fremstille seg som realpolitikere i internasjonale spørsmål, men har en naiv og idealistisk tilnærming til matberedskap.

Når Stavanger havnesilo igjen er fylt med korn, bør vi trygge de titusener av beredskapslagre med protein, fett og karbohydratproduksjon som står operative i fjøs rundt omkring i Norge. En ku på båsen har til alle tider fungert som forsikring mot uår og tapte avlinger.

Det gras- og utmarksbaserte nasjonale dyreholdet er under press fra sneversynt klimaargumentasjon. Enhver svekkelse av norsk stor- og småfehold er en svekkelse av norsk matberedskap og sikkerhet.

Neste artikkel

Vil sikre befolkningens egen kriseberedskap