Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen må ta objektsikring på alvor

Det er store mangler i regjeringens arbeid med sikring av terrormål. Det kan gå på sikkerheten løs, og er derfor svært kritikkverdig.

Riksrevisjonen kommer for andre gang på litt over et år med skarp kritikk av regjeringens arbeid med å sikre terrormål i Norge. I en rapport som ble offentliggjort denne uken, peker Riksrevisjonen på at arbeidet med såkalt objektsikring ikke har kommet så langt som det skulle.

Det er alvorlig. Det er også svært alvorlig, for å bruke Riksrevisjonens egen betegnelse, at regjeringen ikke ser ut til å skjønne at den svikter i arbeidet med å sikre landets innbyggere. I klare ord betyr "svært alvorlig" at det kan være fare for liv og helse.

Da framstår statsminister Erna Solbergs uttalelser i valgkampen i fjor, som Dagsavisen omtalte torsdag, om at terrorsikringen av objekter har blitt "vesentlig bedre", som i beste fall pussige.

Etter terrorangrepene 22. juli 2011 ble det avdekket store mangler i sikkerheten og beredskapen. To år senere leverte Gjørv-kommisjonen sin rapport, som avslørte hvor elendig norsk terrorberedskap var. Den gangen kunne Solberg dele skylden med den rødgrønne regjeringen, som styrte landet fra 2005 til 2013. Det kan hun ikke nå, etter snart fem år som statsminister.

Det er flere punkter Riksrevisjonen mener er svært alvorlig og "ikke i samsvar med sikkerhetsloven og Stortingets forutsetninger". Blant annet er grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret "fortsatt mangelfull". Det er ikke bevilget nok penger til sikring av objektene. Til Dagsavisen sier riksrevisor Per-Kristian Foss at det er alt "fra fysiske sperringer, til alarmsystemer og digitale back-up systemer".

Annonse

Oppsummert

Enda en rapport

1 Riksrevisjonen leverte tirsdag denne uken en rapport om arbeidet med objektsikring, litt over ett år etter en hemmeligstemplet rapport om samme tema.

Flengende kritikk

2 I rapporten får regjeringen svært sterk kritikk for ikke å ha kommet langt nok i arbeidet med å sikre terrormål.

Må ta ansvar

3 Regjeringen, med statsministeren, justisministeren og forsvarsministeren må sørge for at arbeidet med terrorsikring blir prioritert.

Riksrevisjonen mener også at koordineringen og samarbeidet mellom Forsvaret og politiet er for dårlig, at man ikke har kommet langt nok i å identifisere terrormål, og at Stortinget heller ikke er informert om de store manglene. Riksrevisjonen mener Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet også mangler en felles forståelse for objektsikring.

Heimevernet, som har en viktig rolle i terrorberedskapen, mangler dessuten utstyr, penger og personell, ifølge Riksrevisjonen.

Arbeidet med objektsikring skulle vært gjort i 2015. Nå anslår justisminister Tor Mikkel Wara at det vil være ferdig i 2025, altså ti år etter den opprinnelige planen.

Regjeringens passivitet framstår svært kritikkverdig. Manglende objektsikring kan potensielt utgjøre en fare ved krig, terror eller andre krisesituasjoner. Derfor må regjeringen snarest gripe fatt i manglene Riksrevisjonen har pekt på. Noe av det som må på plass er en skikkelig oversikt over mulige terrormål. Det er tross alt innbyggernes sikkerhet det handler om.

Neste artikkel

Krig, fred og snø