Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Regjeringen må rydde opp i SSB-bråket

Det stormer rundt omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå . 25 av byråets forskere er blitt «avskiltet» etter omstridt metode for å måle kvalitet. Regjeringen må rydde opp i bråket.

SSB-direktør Christine Meyer er kalt inn på teppet til finansminister Siv Jensen. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Statistisk sentralbyrå (SSB) omorganiseres. 25 av forskerne i institusjonens forskningsavdeling flyttes til statistikkavdelingen. Utvelgelsesmetodene ledelsen har lagt til grunn for å avgjøre hvilke forskere som skal få lov til å bli med videre og ikke har skapt bølger, både internt og i det politiske miljøet.

Den topprofilerte forskeren Erling Holmøy er blant dem som med SSB-ledelsens utvelgelseskriterier ikke er kvalifisert for å jobbe videre i forskningsavdelingen. Holmøy har vært med på å utvikle modeller som analyserer langsiktige virkninger på norsk økonomi ved ulike scenarioer. Dette har gitt beregninger som har vært viktige for perspektivmeldingen, produktivitetskommisjonen og Brochmann-utvalget. Dette offentlige utvalget, der Holmøy også var medlem, undersøkte innvandringens følger for velferdsstaten.

Nå er Holmøy veid og funnet for lett til å fortsette i forskningsavdelingen. Han, og en del av kollegene, har ikke publisert nok i internasjonale forskningstidsskrifter.

Denne formen for kvalitetsvurdering, som innebærer at publisering av artikler i godkjente tidsskrifter gir poeng, har etter hvert blitt vanlig i de fleste forskningsinstitusjonene i landet. Nå har altså SSB lagt til grunn samme målstyringssystem for å velge ut hvilke medarbeidere som skal fortsette i forskningsavdelingen.

Holmøy reagerer på disse utvalgskriteriene. Han og andre kolleger i SSB har lojalt fulgt opp prioriterte og påkostede oppdrag og kontrakter SSB har fått fra statsforvaltningen. Dette arbeidet har gitt mindre rom for internasjonal publisering, påpeker Holmøy overfor Klassekampen. Belønningen er altså at Holmøy og andre «degraderes» til statistikkavdelingen.

Oppsummert

Slankes

1 Statistisk sentralbyrå omorganiseres, 25 av SSBs forskere overflyttes til statistikkavdelingen.

Utvelgelse

2 Ledelsen legger vekt på internasjonal publisering i utvelgelsen av hvilke forskere som får fortsette i forskningsavdelingen.

Svekkes

3 Regjeringen må sørge for at SSBs viktige samfunnsoppgave, å levere analyser og prognoser for samfunnsutviklingen, forsatt blir ivaretatt.

Annonse

Denne utvelgelsesprosessen har skapt reaksjoner også i det politiske miljøet. Nestleder Trond Giske i Arbeiderpartiet frykter at SSB nå nedvurderer viktig samfunnsforskning som ikke nødvendigvis genererer internasjonal publisering. Han frykter at grunnlaget for brede forlik og solide reformprosesser i Norge svekkes.

SSB er ikke et hvilket som helst forskningsinstitutt. SSB skal, i tillegg til å være en nasjonal bank for statistikk, levere analyser, modeller og prognoser som er styrende for den norske samfunnsutviklingen. Det er ikke gitt at et vurderingssystem som legger sterk vekt på internasjonal publisering er velegnet til å måle kvaliteten på forskningsaktiviteten i SSB.

Nå er SSB-direktør Christine Meyer kalt inn på teppet til finansminister Siv Jensen. Hun må rydde opp i konflikten, og forsikre seg om at SSB fortsatt leverer de beste analysene og prognosene til regjeringen og Stortinget.

Neste artikkel

Fargerikt i Numedal