Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Rasmus Hanssons garanti

Miljøpartiet De Grønne vil kaste Høyre/ Frp-regjeringen dersom partiet får mulighet til det. Det kan gi åpning for en Høyre/ sentrum-regjering.

I serien av politiske partier som gjør klargjør sine mulige samarbeidsprosjekter etter valget, sto rett før helga Miljøpartiet De Grønne (MDG) for tur. Nasjonal talsperson Rasmus Hansson insisterte på at MDG kan samarbeide både til høyre og til venstre. Han var imidlertid tindrende klar på at MDG vil kaste den sittende regjeringen om partiet får muligheten til det. Årsaken er at Frp er en av regjeringspartiene, forklarte han overfor Klassekampen.

Samtidig erklærte han MDG som landets mest samarbeidsvillige parti. Partiet skal være klare for politiske samtaler både med venstresiden og med høyresiden bortsett fra Frp.

På de siste målingene har MDG styrket seg. Dersom partiet kommer over sperregrensen, kan det hende at MDG kommer i vippeposisjon. Da kan de avgjøre regjeringsspørsmålet.

Selv om MDG er aldri så samarbeidsvillig, er det likevel nærmest utenkelig at partiet kommer i regjering. Partiets vil ikke støtte en regjering som setter i gang åpningsprosesser på sokkelen i stortingsperioden, inkludert utlysning og tildeling av leteblokker. Det er et ultimatum som effektivt blokkerer for regjeringssamarbeid både til høyre og venstre.

Likevel, om MDG selv kan se langt etter regjeringsmakt, kan et MDG i vippeposisjon få avgjørende innflytelse på hvilken regjering vi får etter valget.

Oppsummert

Avklaringer

1 Det kommer stadig nye avklaringer om mulige regjeringskonstellasjoner, denne gang fra MDG.

Ut med Frp

2 MDG åpner for å samarbeide med alle partier, med unntak av Frp. Tvert om vil MDG kaste Høyre/Frp-regjeringen om partiet får mulighet til det.

Åpning

3 Et slikt scenario åpner faktisk for det regjeringsalternativet mange kommentatorer har regnet som usannsynlig, en Høyre/sentrum-regjering.

Annonse

Et eksempel: Dersom MDG kaster dagens regjering slik Hansson nå garanterer for, men samtidig finner at de øvrige borgerlige partiene står nærmest til å innfri MDGs klimakrav, kan det være åpningen KrF og Venstre trenger for å virkeliggjøre sitt fremste mål – en regjering sammen med Høyre.

En såkalt blågrønn regjering (H/V/KrF) ble tidlig avskrevet som et helt urealistisk alternativ av et bredt felt med politiske kommentatorer. Dette eksempelet viser imidlertid at ingen ting bør tas for gitt i dette valget. Alt avhenger av sammensetningen i det nye Stortinget. Hvilke partier som kommer under eller over sperregrensen kan bli helt utslagsgivende.

En Høyre/sentrum-regjering var regnet som umulig fordi Frp aldri vil støtte en regjering det selv ikke er en del av. Men hvis MDG har makt til å vippe partiet ut av regjeringskontorene, ville det vært underlig om Frp ikke foretrakk at Solberg dannet regjering med KrF og/eller Venstre, framfor noen av alternativene på venstresiden.

Årets valg er svært uoversiktlig med tanke på regjeringsalternativer. Det eneste som er helt sikkert, er at valget blir svært spennende.

Neste artikkel

Dette tjente landets tidligere landbruksministre