Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Positive signaler fra Ap

Arbeiderpartiets signal om å gå mot EUs fjerde jernbanepakke er svært positivt.

Arbeiderpartiet sier nei til EUs Jernbanepakke IV. Det er gledelig at partiet setter ned foten for innføring av pakken, som blant annet påbyr konkurranse om persontransport på jernbanen.

"Et av de bærende prinsippene er at all jernbanetrafikk skal konkurranseutsettes. Det er vi ikke enige i, og vi kommer ikke til å være med på dette", sier fraksjonsleder for Ap i Stortingets Transportkomité, Sverre Myrli.

EUs fjerde jernbanepakke vil blant annet gjøre det vanskeligere å ha nasjonale regler for sikkerhet. Det kritiske punktet er likevel kravet om konkurranseutsettelse av persontrafikken. Flere aktører og anbudskonkurranser skal gi "bedre kvalitet og flere valgmuligheter".

Jernbanereformen som ble vedtatt i 2015 har allerede kostet én milliard kroner, og kommer til å koste ytterligere 300 millioner kroner i løpet av 2018, ifølge Dagsavisen. Det er mye penger å bruke i håp om å spare noen kroner på persontransport. Vi har også sett fra andre anbudskonkurranser, som bråket rundt luftambulansene og Babcock de siste månedene, at det er en svært effektiv måte å kutte penger på; dårligere lønn og vilkår til de ansatte. En svært usosial politikk, med andre ord.

Vi har også sett for flytrafikken at det er større konkurranse om de strekningene der det fraktes flest folk. Postombæringen er også et godt eksempel på hvor enkelt det vil være å få konkurranse om brev- og pakkeleveringer i sentrale strøk, men der det er færre, om noen, som vil konkurrere om postombæring i grisgrendte strøk.

Det skal og må være et godt togtilbud også på strekninger med færre passasjerer. Selvsagt vil det være mest lukrativt å konkurrere om å få anbudet på togstrekninger som trafikkeres ofte og som vil kunne gå med store overskudd. NSB hadde i 2016, før jernbanereformen slo fullt ut, et driftsoverskudd på 1,7 milliarder kroner.

Annonse

Oppsummert

Jernbanepakke

1 EUs fjerde jernbanebakke kan innføres i norsk lov neste år. Regjeringen planlegger å legge den fram for Stortinget til høsten.

Konkurranse

2 Et av de viktigste punktene er kravet om større konkurranse om passasjertrafikken.

Langt land

3 Norge er fra geografiens side et vanskelig land å drive billig passasjertransport i. Derfor må distriktspolitiske hensyn legges til grunn når Stortinget skal drøfte EUs jernbanepakke.

Selv om KrF var med på å sikre jernbanereformen, bør partiet nå sterkt vurdere å bli med resten av opposisjonen på å si nei til jernbanepakken fra EU. Når Arbeiderpartiet nå sier nei, legger det ytterligere press på KrF.

Arbeiderpartiet skal ha ros for å sette ned foten for jernbanepakken. Partiets motstand mot reformen burde tilsi at Ap sa nei, men Ap har tidligere satt ønsket om å ikke havne i konflikt med EU over de negative konsekvensene ulike direktiv har hatt for Norge. Selv vedtaket om å legge ned veto mot postdirektivet ble fislet bort på tur til Brussel.

Om det er nye takter vi ser fra Ap, er for tidlig å si. Men at partiets vanskelige posisjon det siste året har gjort at partiledelsen må lytte mer til fagbevegelsen, er åpenbart. Nå gjenstår det å sikre flertall i Stortinget.

Neste artikkel

Regjeringsplattformen sikrer mer sentralisering