Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Pelsforbud ut av det blå

Det er snart ett år siden Venstre kom ut fra Jeløya-forhandlingene med en oppsiktsvekkende nyhet: En presumptivt næringsvennlig blåblå regjering skulle legge ned en hel norsk næringsgren. Det blir mer og mer åpenbart hvor lite gjennomtenkt det var.

Eksperter på dyrevelferd støtter ikke pelsforbud. Regjeringspartiene går heller på demonstrasjon. 
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Eksperter på dyrevelferd støtter ikke pelsforbud. Regjeringspartiene går heller på demonstrasjon. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Enigheten kom bare to måneder etter at regjeringen hadde vedtatt en ny dyrevelferdsforskrift for næringen. Tidligere landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) fastslo tidligere i år at mange pelsdyr har det bra, og at verdens strengeste regelverk borger for god dyrevelferd. Nå sier partiets stortingsrepresentant Stine Margrethe Olsen at pelsdyrhold er uforenlig med god dyrevelferd. Det er selvsagt ikke dyrevelferdsbildet i pelsdyrnæringen som har endret seg det siste året. Det er Frp som har snudd kappen etter Venstre.

I 2014 beregnet Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) at engangserstatning for en nedlagt pelsnæring ville kreve 7,45 milliarder kroner av staten. Beregningen ble gjort for det regjeringsoppnevnte pelsdyrutvalget. Samfunnsøkonomisk analyse har beregnet erstatningsbehovet til 2,4 milliarder. Dyrevernalliansen har regnet seg frem til at det holder med et par hundre millioner kroner. Forrige landbruksminister har antydet under en halv milliard kroner.

Når regjeringspartiene kunne enes om et forbud verken de eller noen andre aner hva vil koste, er det enda et bevis på at at forbudet ikke er tuftet på den saksbehandling og konsekvensutredning vi bør bygge samfunnsutviklingen på.

Annonse

Regjeringspartiene har ingen planer om å forby salg av pels i Norge. Det gjør det umulig å si noe sikkert om forbudets positive effekt på dyrevelferden,

– Det skulle bare mangle at et sivilisert samfunn som det norske sier nei til pelsdyroppdrett, sa Høyres Henrik Asheim under helgens pelsdemonstrasjon. Det er nødvendig å påpeke for Høyre at siviliserte samfunn ikke forbyr næringsveier og produksjon gjennom kjøpslåing i regjeringsforhandlinger, uten å kjenne forbudets prislapp eller oppside.

Foreningen Norske Etologer avviser at norske pelsdyr har dårligere dyrevelferd enn andre dyr. Mattilsynet har rapportert om at tre av fire kontrollerte minkhold ble kontrollert til å være prikkfri i 2016.

Snart ett år etter Jeløya-erkløringen er det ikke fremkommet ny kunnskap som motsier fagfolk og forvaltning. Verken statsstyret eller Stortinget bør belemres med et forbudsforslag på et så tynt kunnskaps- og faktagrunnlag.

Diktert av Venstre

1 I fjor satset Frp og Høyre på pelsnæringen. I år er den "uforenlig" med dyrevelferd.

Prislapp ukjent

2 Forbudspartiene snakker lobbyistene etter munnen, isteden for å finne ut hva pelsforbudet vil bety i praksis.

Sparsomt med kunnskap

3 Dyreadferds-ekspertisen stiller seg ikke bak noe pelsforbud. Regjeringen er på tynn is.

Neste artikkel

Vi må se de usynlige bøndene