Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oslo er ikke en metropol

Høgskolen i Oslo og Akershus ønsker å kalle seg Oslo Metropolitan University når høgskolen nå skal få universitetsstatus. Da må noen voksne på nasjonalt nivå sette foten ned.

I likhet med en god del andre høgskoler i landet har Høgskolen i Oslo og Akershus kvalifisert seg til å oppnå universitetsstatus. Og fint skal det åpenbart være når en høgskole plutselig skal bli et universitet. Snodige navnevalg er ikke noe nytt i denne sektoren, slik som da Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag av en eller annen grunn kom fram til «Nord universitet» som navn på den nye konstruksjonen.

Også andre forskningsinstitusjoner har kastet seg på omdøpingstrenden. I høst fant Norsk senter for bygdeforskning det nødvendig å skifte navn til Ruralis – institutt for rural- og regionalforskning. Bygdeforskning ble åpenbart for traust, selv om det jo er en ganske presis beskrivelse av hva instituttet faktisk driver på med.

Høgskolen i Oslo og Akershus stikker imidlertid av med kaka med sitt forslag om å kalle seg selv for Oslo Metropolitan University (engelsk) eller OsloMet – Storbyuniversitetet (nynorsk og bokmål).

La gå at enkelte som holder til utenbys synes det kan være skummelt å kjøre bil i Oslo. Noen metropol er byen likevel ikke. Oslo er en provinshovedstad i utkanten av Europa. Det er ingenting galt i det, tvert om kan det ha sine fordeler å framstå som en litt eksotisk utpost i verden hvis målet er å tiltrekke seg gode studenter og skarpe forelesere. En bør heller dyrke sine særegenheter enn å forsøke å tildekke dem. Å hevde at Oslo er en metropol, faller på sin egen urimelighet.

Navnevalget er ikke bare i nærheten av å være strid med markedsføringsloven, det underbygger i tillegg en fornemmelse av at det akademiske miljøet i hovedstaden lider av mindreverdighetskomplekser sammenlignet med de større universitetene i utlandet. Hvis det er konkurransen om studenter det handler om, bør Høgskolen i Oslo og Akershus satse på å oppnå et omdømme basert på kvalitet framfor å lokke dem til seg med et fancy og misvisende navn.

Oppsummert

Navneskifte

1 Styret i Høgskolen i Oslo og Akershus vil skifte navn til Oslo Metropolitan University.

Ingen metropol

2 Oslo er landets største by, men er slett ikke noen metropol av den grunn.

Må avvises

3 Regjeringen må avvise navneforslaget slik at Høgskolen i Oslo og Akershus slipper å blamere seg helt.

Annonse

Høgskolens styre vedtok det nye navnet med knappest mulig margin. Det betyr at navnevalget også er splittende blant høgskolens ansatte og studenter. Det er påskuddet regjeringen trenger for å overprøve høgskolestyret. Navnet på det nye universitetet skal nemlig godkjennes av Kongen i statsråd.

Meteorologisk institutt har overfor Kunnskapsdepartementet gjort oppmerksom på at også de – av mer forståelige grunner – har MET som offisiell forkortelse. Meteorologene frykter dermed navneforveksling.

Det er en relevant innsigelse departementet bør ta til følge. Viktigst er likevel å bistå Høgskolen i Oslo og Akershus fra å blamere seg totalt.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet