Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økokrim må styrkes, ikke svekkes

Det begås hvitsnippforbrytelser for rundt 12 milliarder kroner årlig i Norge. Derfor må Økokrim styrkes, og ikke svekkes gjennom sammenslåing med Kripos.

Det er vanskelig å se hvordan en sammenslåing av Økokrim og Kripos under POD skal styrke det viktige politiarbeidet mot økonomisk kriminalitet. Tvert imot. Regjeringa bør legge forslaget i en skuff, og heller prioritere arbeidet med å styrke Økokrim. Økonomisk kriminalitet som korrupsjon og skatteunndragelse truer enhver velferdsstat.

Flertallet i et regjeringsoppnevnt utvalg (Særorganutvalget) går inn for å slå sammen Økokrim og Kripos til en felles bistands- og etterforskningsenhet, som skal legges under Politidirektoratet (POD). Mindretallet i utvalget vil beholde Økokrim slik det er i dag. Høyre støtter flertallsforslaget. Det overrasker ikke. Høyre er pådrivere for sentralisering på de fleste områder. Rapporten og forslaget fra utvalget skal ut på høring.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea advarer mot forslaget. Han mener at en sammenslåing vil svekke innsatsen mot økonomisk kriminalitet. – Ressurser vil fjernes fra etterforskningen av økonomisk kriminalitet som skattesvindel og korrupsjon, sier Schea, og peker på de store mørketallene i den økonomiske kriminaliteten.

Anslagene i rapporten «Toppen av isfjellet, omfanget av hvitsnippkriminalitet i Norge» viser at det begås hvitsnippkriminalitet for 12 milliarder kroner årlig i Norge. BI-professor Petter Gottschalk og Manifest-økonom Lars Gunnesdal står bak rapporten.

Trond Eirik Schea peker på at økonomisk kriminalitet ofte begås av de mest ressurssterke i samfunnet, og at det er viktig for rettsfølelsen i vårt tillitsbaserte velferdssamfunn at denne type lovbrudd bekjempes. Økonomisk kriminalitet tærer på velferdsstatens legitimitet. Det er ingen tvil om skattemoralen synker i land med korrupsjon og store skatteunndragelser i næringslivet.

Oppsummert

Slå sammen og splitte opp

1Særorganutvalget foreslår å slå sammen Økokrim og Kripos – under Politidirektoratet. Utvalget foreslår også å skille mellom etterforskning og påtale i økokrim-saker. Høyre støtter forslagene, som nå skal ut på høring.

Svekker Økokrim

2Det er fare for at en sammenslåing vil gå på bekostning av Økokrim – som kan miste sårt trengte ressurser. Det sjansen bør ikke Stortinget ta. Tvert imot trenger Økokrim styrking.

Truer velferdsstaten

3Økonomisk kriminalitet truer velferdsstatens legitimitet, og dermed velferdsstaten. Det er ingen tvil om skattemoralen synker i land med korrupsjon og store skatteunndragelser.

Annonse

Særorganutvalget har også foreslått at etterforskningsansvaret og påtaleansvaret i økokrim-saker skilles fra hverandre.

Mange hvitsnippforbrytelser er kompliserte å etterforske, den kriminelle virksomheten foregår ofte over landegrensene og forbryterne er som nevnt ofte ressurssterke. Samtidig er mange av sakene juridisk komplekse. Det virker rimelig at det er ekstra viktig å ha påtaleansvarlig med i etterforskningsfasen i så kompliserte og sammensatte saker, slik økokrim-sjefen hevder.

EU-parlamentariker og tidligere korrupsjonsjeger Eva Joly sa til Klassekampen tidligere denne uka at det er «alle konservative regjeringers drøm» å legge ned Økokrim. Vi håper Høyre viser at de tar økonomisk kriminalitet på alvor, og endrer standpunkt i saken.

Neste artikkel

Høyre ligger nede i Nord-Norge: Kan gå mot store utskiftninger