Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Også travhester må ha havre

Ny travbane i Trondheimsregionen kan ikke legges på matjord. Planen bør legges død lokalt.

Travhest: Trenger havre, den også. Foto: Hesteguiden.com.

Leangen travbane omsluttes av Trondheim by. Travsporten vil realisere verdiene som ligger i arealet. Det er forståelig. Men da kan ikke travsporten i neste omgang forlange å få tilgang til jordbruksjord til ny bane.

På Leistad øst for Trondheim har travsporten kjøpt opp 150 dekar gårdsbruk som den ønsker å bygge ny travbane på. Det bør ikke skje.

Det pinlige knefallet for utbyggingskreftene som lokalpolitikerne i Orkdal har gjort i saken om kyllingslakteri, må ikke gjentas i Malvik. De folkevalgte må avvise planene om travbane på matjord nå.

Malvik Senterparti sier nei, og påpeker korrekt at en travbane ikke har stor samfunnsmessig betydning. Ordfører Ingrid Aune (Ap) nekter å flagge jordvern, men vil ha "en åpen prosess" før avgjørelsen. Den prosessen gjorde ordføreren og alle andre ved frokostbordet i dag tidlig. Den munnet ut i at matjord er best.

Jordvennene i Midt-Norge frykter at Ap skal gå sammen med H og Frp. Ap snakker om "sterke følelser" i saken. Det er en relativisering vi vil advare mot. Matjordvern handler ikke om følelser, men om realøkonomi og logikk. Matjordas verdi blir på ingen måte belastet utbyggerne.

Annonse

Samtidig fristes kommunepolitikere altfor ofte til å si ja til matjordnedbygging, i frykt for at en annen kommune vil bygge dersom man selv holder seg for god. Da blir det ikke mer matjordvern, bare lavere aktivitet i egen kommune. Dette er enda et argument for at jordvern må fjernes fra kommunalpoltisk svarteperspill.

Travsporten har tilgjengelige arealer i Klæbu, innenfor Trondheim kommunes grenser. Alternativet bifalles av heste- og travtrenerne, og travsporten ønsket opprinnelig å bygge her. Alternativet bygger ikke ned særlig med matjord.

Nå har travsporten ombestemt seg. Det er ikke vanskelig å forstå. Det er dessverre altfor billig å få bygge ned flat og fin matjord i Norge. De kronene utbyggerne betaler grunneier, dekker på ingen måte tapt fremtidig verdiskaping i form av mat og fôrråvare.

De kronene utbyggerne betaler grunneier, dekker på ingen måte tapt fremtidig verdiskaping i form av mat og fôrråvare.

Travsporten i Midt-Norge har selv satt seg i en situasjon der de trenger ny tomt. Man kan ikke i første omgang høste profitt på å omregulere den gamle travbanen til boliger, og så i neste omgang forlange å få bygge ny bane på billig matjord.

Hvis travsport eller annen arealkrevende virksomhet ikke har råd til å betale det det koster å anlegge virksomheten på udyrkbart areal, får man heller skrinlegge hele virksomheten.

Dersom nedbyggingen av matkornjord skal fortsette blir det snart ikke havre igjen til travhestene. Kortsiktig næring har for lenge fått spise av det langsiktige matfatet. Dersom travsporten trenger bredere svinger, bør de legges på ikke dyrkbar jord.

Neste artikkel

Steinkjer går mot strømmen og omregulerer til landbruk