Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nulltoleranse mot mobbing

Elevene har fått medhold i flere hundre klagesaker mot skolers mobbehåndtering det siste året. Det bekrefter at mobbing er problem, men betyr forhåpentlig også at vi nå gjør noe med det.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har ansvaret for regjeringens arbeid mot mobbing i skolen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For ett år siden ble det innført et strengere lovverk for mobbing i Norge. Et av de nye verktøyene i arbeidet mot mobbing var en klageordning der elever kunne be fylkesmannen om å vurdere om skolen har gjort nok for å stoppe mobbing i enkeltsaker.

Ett år senere viser tallene at 1402 saker er klaget inn. Av disse er 1146 er avsluttet, og av disse gikk 774 til endelig vurdering (de andre ble trukket eller avvist). Det er blant disse 774 sakene at fire av fem endte med at fylkesmannen fant ut at skolen ikke hadde gjort nok.

Det er mange tall i statistikken, med andre ord. Men uansett hvordan vi vrir og vender på dem, sitter vi igjen med flere hundre mobbesaker der elever har fått medhold i at de ikke har fått god nok oppfølging fra skolen som har som plikt å beskytte dem.

Det vitner om en systemsvikt. Men det at vi får høre disse tallene, innebærer også at systemet kanskje har begynt å gjøre noe for å bøte på denne systemsvikten.

"Vi må gi elevene hjelp med en gang når mobbing skjer, og det skal alltid nytte å si fra", sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB, i en kommentar til disse tallene.

Annonse

Etter budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti i fjor innføres det fra i høst også mobbeombud i alle fylker. Disse ombudene skal følge opp arbeidet mot mobbing i barnehage og grunnskole. Men der fylkesmannen i verste fall kan innføre tvangsmulkt mot kommuner som svikter, har ikke ombudene noen formelle sanksjonsordninger. De er ment som forebyggere.

Oppsummert

Alvorlig

1 Tall fra det første året med fylkesmannen som klageinstans i mobbesaker i skolen viser at flere hundre barn får medhold i at skolen ikke har fulgt opp godt nok.

Bedring?

2 Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) ser ut til å saken på alvor. Forhåpentligvis vil de neste årene bli bedre år for mobbebekjempingen.

Viktig

3 Samfunnet kan ikke godta at barn mobbes. Det er helt enkelt uakseptabelt - og vi må ta de grepene som trengs for å hindre at det skjer.

Forebygging kan imidlertid være vel så viktig som straff etter at en ugjerning er et faktum. Forhåpentligvis får ombudene den oppfølgingen og det mandatet de trenger for å gjøre en forskjell.

Sanner påpeker også noe grunnleggende: Både foreldre og skolen har et meget viktig ansvar for at mobbing ikke finner sted. Det har for så vidt også barna selv. En god klassekamerat eller et godt vennemiljø kan utgjøre en uvurderlig forskjell for et ungt liv, og det er det viktig aldri å glemme. Men hovedansvaret, voksenansvaret som reguleres av lovverk og tvangsmulkt, hviler selvfølgelig på voksenpersonene.

Ansvaret hviler på oss, de voksne. Og vi kan ikke la mobbing skje. Når et barn mobbes, er det både ødeleggende for det enkeltindividet og en skam for samfunnet som ikke er i stand til å stoppe det.

"Vi må gi elevene hjelp med en gang når mobbing skjer, og det skal alltid nytte å si fra", sier Sanner. Det er et godt utgangspunkt for arbeidet videre. Både for Sanner, for skolene og for foreldrene.

Neste artikkel

Regjeringen vil spre flyktninger utover landet