Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge bør øke matproduksjonen

Klimaendringer i andre land kan føre til dyrere mat i Norge. Risikoen for forsyningsavbrudd øker. Det tilsier at matproduksjonen i Norge må økes.

En ny klimarapport fra konsulentselskapet EY (tidligere Ernst & Young), på oppdrag for Miljødirektoratet, viser at verdens jordbruksproduktivitet er estimert å synke dramatisk i løpet av det neste århundret som følge av klimaendringene. I Norge vil varmere klima kunne føre til bedre vekstvilkår. Norge vil likevel oppleve et stort inntektstap i form av dyrere import på jordbruksvarer med lav grad av jordbruksvarer, heter det i rapporten.

Redusert jordbruksproduksjon fører til økte priser. FNs klimapanel har estimert en prisøkning på 20 prosent på de viktigste jordbruksproduksjonene i 2050. I så fall vil importkostnadene til Norge øke med 10 milliarder kroner.

Rapporten konkluderer med at hjemlig produksjon av mat blir stadig viktigere, i takt med at den totale matvareimporten blir dyrere. Et eksempel er korn og mel. Per i dag er selvbergingsgraden på 35 prosent, mens importen utgjør 2,6 milliarder kroner. Prisen på hvete er estimert å øke med 30 prosent i 2050. Dersom den norske hveteproduksjonen økes 15 prosent, vil importkostnaden reduseres med en halv milliard kroner. Tilsvarende gevinster kan potensielt også komme for andre avlingstyper, skriver EY.

Det er altså gode økonomiske grunner til å øke norsk matproduksjon. Men det er også et viktig etisk ansvar å sørge for å være best mulig selvforsynt. Klimaendringene rammer de fattigste landene hardest. Å dra det velfylte kredittkortet for å sikre forsyningene til Norge er ekstremt lite solidarisk i framtidige situasjoner med global knapphet på mat.

Dette aktualiserer både beredskapslagring av matvarer, samt en storstilt satsing på å klimatilpasse og øke norsk jordbruksproduksjon. Professor Reidar Almås tar opp denne debatten i sin siste bok om klimasmart jordbruk. Han mener blant annet at landbruket burde tilføres friske midler utenfor jordbruksavtalen for å møte klimautfordringene.

Oppsummert

Rapport

1 En ny rapport fra konsulent- selskapet EY viser at klima- endringer i andre land vil påføre Norge store kostnader i mat- importen.

Økt produksjon

2 Økt norsk jordbruks- produksjon vil dermed kunne redusere importkostnadene betydelig.

Etikk

3 Økt norsk selvforsyning er minst like viktig i et etisk perspektiv, i en situasjon der vi kan vente knapphet på mat i verden.

Annonse

EY-rapporten peker at klimaendringene kan ha positive effekter for norsk jordbruk, men at det i stor grad vil kreve tilpassinger og beredskap for nye plantesykdommer, ugress, sopp og skadedyr. Alt dette krever betydelige investeringer. Spørsmålet er om Norge har råd til å la være.

Vi trenger dessuten en edruelig og kunnskapsbasert klimadebatt. Rødt kjøtt er av deler av miljøbevegelsen utpekt som klimaversting. Ku og sau slipper ut klimagasser, likevel kommer vi ikke unna det faktum at det bare er disse dyrene som kan omskape energien som ligger i de enorme gras- og utmarksressursene til menneskeføde.

Er det noe EY-rapporten forteller oss, så er det at mat må vi ha.

Neste artikkel

Hoksrud: – EAT-rapporten er ikke fasit