Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nei til generell bevæpning av politiet

Bevæpningsutvalget har levert en solid rapport. Det er bra at utvalget konkluderer med at vi ikke bør innføre en generell bevæpning av norsk politi.

Skal norsk politi være bevæpnet eller ikke? Spørsmålet ble stilt av regjeringen, som satte ned Bevæpningsutvalget til å svare på det. Svaret fra flertallet i utvalget er nei.

«En av de mest alvorlige beslutningene en stat kan ta er beslutningen om å forårsake skade eller død for en av sine borgere», skriver utvalget. I Norge har vi en lang tradisjon med et ubevæpnet politi. Vi har også færre nødvendigvis færre skyteepisoder og færre tilfeller der borgere blir skadet av politiet i en skuddveksling, enn i land der politiet generelt er bevæpnet med skytevåpen. Det er et trekk vi skal være stolte av.

Noen vil kanskje kalle det naivt i dagens samfunn, men vi mener det er et gode både for politiet og for samfunnet som helhet at terskelen for å dra våpen er høy. Særlig fordi politiet har fått tildelt en rett til å utøve makt mot den befolkningen de er satt til å beskytte.

Spørsmålet om bevæpning av politiet har vært diskutert i mange år. På den ene siden er nettopp tradisjonen med ubevæpnet politi vært fremhevet, mens det på den andre siden, blant annet fra politihold, har vært holdt fram at vi i dag står overfor nye typer kriminalitet og trusler som krever et annet politi. Bevæpningsutvalget har tatt for seg nettopp dette temaet. Statistikken viser at kriminaliteten i samfunnet har gått ned de siste årene. Nå er det ikke bare antallet voldshendinger som må være avgjørende, men også hva slags type trusler sivilbefolkningen står overfor.

Selv om også Norge er et terrormål, peker utvalget på at terrorfaren her i landet er lav. Utvalget mener også at Vest-Europa i mindre grad er utsatt for terror i dag enn før. I rapporten blir det også trukket fram at i flertallet av terrorhendelsene ville ikke forskjellen på fremskutt lagring og generell bevæpning vært avgjørende. Det får utvalget til å konkludere med at det ikke er noe i utviklingen av kriminalitets- og terrorbildet som tilsier at dagens bevæpningsordning må endres.

Oppsummert

Tradisjon

1 Vi har en lang tradisjon i Norge for å ikke tillate en generell bevæpning av politiet.

Bevæpning

2 Det er ingenting i kriminalitets- og terrorutviklingen som tyder på at norsk politi generelt bør være bevæpnet, mener Bevæpningsutvalget.

Midlertidig

3 Endrer trusselbildet seg, skal politiet fremdeles kunne bevæpnes midlertidig.

Annonse

I en situasjon der trusselbildet endres, vil det fremdeles, som i dag, være mulig å gi løyve til midlertidig bevæpning. I tillegg foreslår utvalget at elektrosjokkvåpen, som er langt mindre skadelige enn skytevåpen, blir utprøvd.

Politiets Fellesforbund har uttalt at de er skuffet over at utvalgets flertall ikke går inn for generell bevæpning. Tidligere leder av Beredskapstroppen Anders Snortheimsmoen var også det eneste utvalgsmedlemmet som gikk inn for generell bevæpning, men da at politiet skal kunne bære uladde våpen.

Bevæpningsutvalget har levert en solid og godt fundert rapport, som står seg i mange år fremover.

Neste artikkel

Venstres påvirkning av bondetilbudet