Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen mener

Kommuner med færre enn 5000 innbyggere får i hovedsak ikke lenger mulighet til å bosette flyktninger. God integrering bør telle mer enn kommunestørrelse.

Antallet flyktninger som skal bosettes i kommunene er langt lavere enn i fjor, 4400 personer mot 11.500. I den forbindelse har Nasjonalt utvalg for bosetting fastsatt nye kriterier for fordeling til kommunene. Kommunestørrelse er tillagt større vekt enn kommunenes tidligere resultater i integreringsarbeidet.

Kommunestørrelse tillegges 70 prosent vekt, arbeidsmarkedet 20 prosent og resultater fra introduksjonsprogrammet – sett over tid – med 10 prosents vekt. Kommuner med under 5000 innbyggere skal kun unntaksvis kunne bosette flyktninger, hvis det er helt spesielle hensyn som tilsier at de bør bosette.

Slike hensyn kan, ifølge det nasjonale utvalget, være hensyn til kommunens tjenesteapparat, arbeidsmarked eller interkommunalt samarbeid.

Et resultat av disse kriteriene er at en kommune som Vinje i Telemark i utgangspunktet ikke er kvalifisert til å bosette flyktninger, til tross for at kommunen i 2008 fikk en pris fra Amnesty International for sitt arbeid med integrering.

Vinje kan vise til svært gode resultater. Sju av ti flyktninger som har bodd i Vinje i mer en fem år, er i arbeid. Til sammenligning er resultatet i storkommunene Skien og Porsgrunn henholdsvis 56,9 og 61,6 prosent. Tallene inkluderer ikke flyktninger i utdanning.

Oppsummert

For små

1 Kommuner med under 5000 innbyggere får ikke lenger bosette flyktninger.

Absurd

2 Det er absurd at små kommuner med svært gode resultater fra introduksjonsprogrammet ikke lenger skal kunne bidra i integreringsarbeidet.

Forutsetninger

3 Små kommuner kan ha gode forutsetninger til å lykkes med integreringen.

Annonse

Det er forståelig at ordfører Jon Rikard Kleven (Sp) finner det provoserende at kommunestørrelse vektlegges langt mer enn dokumenterte resultater. Som Kleven sier til Nationen, har kommunen – med en arbeidsledighet på 0,7 prosent – stort behov for arbeidskraft. Kleven peker også på at det er verdifullt for ungene som vokser opp i Vinje å bli kjent med andre kulturer.

Vinje har, tross kriteriene, blitt tildelt ti flyktninger i år. En annen kommune med færre enn 5000 innbyggere, Aure i Møre og Romsdal, får ikke bosatt noen. Der er åtte av ti lengeboende flyktninger i jobb. Aures ordfører Ingunn Golmen (Sp) påpeker at kommunen vil tape penger, muligheter til befolkningsøkning og få færre arbeidsplasser som følge av de nye kriteriene.

Små kommuner kan ha gode forutsetninger for å lykkes med integreringen. Det er absurd at kommuner som har lagt ned en stor innsats i integreringen, og som har oppnådd strålende resultater, ikke lenger skal kunne bidra kun fordi de ikke har mange nok innbyggere.

Det viktigste er at flyktningene som bosettes raskt blir en del av det norske samfunnet og skape seg gode liv. Små kommuner som Vinje og Aure bidrar til dette.

Neste artikkel

Ordføreren håper flyktningene blir på Smøla