Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen mener

Verken Ap eller KrF vil stemme mot avtalen som innrømmer EU økte tollfrikvoter. Det er ikke uventet, men like fullt beklagelig.

Både Ap og KrF varsler støtte til regjeringens framforhandlede avtale om liberalisering av handel med landbruksvarer med EU. Dermed er det klart at avtalen vil bli godkjent når den skal behandles av Stortinget i midten av juni.

Avtalen innebærer at den tollfrie kvoten for ost økes med 1200 tonn, at kvoten for kjøtt økes med 2550 tonn, inkludert en tredobling av kvoten for storfekjøtt. I tillegg blir midlertidige importkvoter fra EU på 2300 tonn kjøtt gjort permanente.

Det er en særdeles dårlig avtale for Norge. Den økte ostekvoten tilsvarer i mengde produksjonen ved 70 gjennomsnittlige melkebruk. Dette kommer i tillegg til utfasingen av eksportstøtten til Jarlsbergost som i dag gir avsetning for om lag åtte prosent av all norsk melk.

Etter EØS-avtalens artikkel 19 skal Norge og EU jevnlig gå gjennom vilkårene for handel med landbruksvarer, med sikte på økning av handelen. Dette er ikke det samme som at Norge må øke de tollfrie kvotene. De siste ti årene har importen fra EU blitt doblet, mens eksporten fra Norge har stått på stedet hvil. Når det allerede i utgangspunktet er en handelsmessig enveiskjøring fra EU til Norge, er det ingen grunn til å innrømme EU større kvoter.

Melkesektoren, som er selve bærbjelken i norsk landbruk, settes i en alvorlig situasjon. I 2016 økte importen av ost med hele åtte prosent, selv med toll. Nå blir denne utviklingen ytterligere forsterket gjennom den reforhandlede avtalen.

Det er beklagelig at Ap og KrF gir grønt lys for dette. Det er ikke uventet, ettersom begge partiene har tradisjon for å bukke og skrape i EØS-sammenheng.

Oppsummert

Grønt lys

1 Ap og KrF varsler støtte til regjeringens avtale om økte tollfrie kvoter av landbruksvarer fra EU.

Enveiskjøring

2 Avtalen burde vært avvist, det er en handelsmessig enveiskjøring av landbruksvarer fra EU til Norge.

Konkretiseres

3 Ap og KrFs krav om «avbøtende tiltak» må konkretiseres, melkestrømmen ut av landet stanses ikke av luftige ord.

Annonse

Begge partiene krever imidlertid at regjeringen må følge opp den nye avtalen med såkalte «avbøtende tiltak», særlig overfor melkesektoren. KrFs landbrukspolitiske talskvinne Line Henriette Hjemdal nevner økte investeringsmidler og prisnedskriving av norske kornråvarer til kraftfôr som aktuelle tiltak.

Stortinget må konkretisere hvilke avbøtende tiltak som skal settes inn. Luftige ord stopper ikke melkestrømmen ut av landet. Importvernet må styrkes for også å øke konkurransekraften.

Viktigst av alt er likevel at norske politikere manner seg opp, og setter foten ned for EUs umettelige appetitt på det norske markedet for landbruksvarer. Når både KrF og Ap gir uttrykk for at vi nå står ved en smertegrense når det gjelder å avgi tollfrie kvoter til EU, må begge partiene ta konsekvensen av hva de sier i dag.

Neste gang EU ber om økte kvoter, må svarer være et kontant nei.

Neste artikkel

Ber egen regjering ta EØS-grep på strøm: – Vi sitter for stille i båten og er for snille