Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nationen mener

Institusjoner som skal ivareta pasienter med demens gjør det motsatte når de legger ut bilder på Facebook. Denne uverdige praksisen må stoppes.

NRK har gått igjennom Facebook-siden til en institusjon som har lagt ut over 3000 bilder av demente pasienter. Denne siden er bare en av flere som legger ut slike bilder.

Institusjonen forsvarer seg overfor NRK med at de har fått tillatelse av pårørende til å spre bildene. Det holder etter vår mening ikke, og det er bekymringsfullt at institusjonen ikke har bedre skjønn. Demente kan i liten grad selv vurdere og gi samtykke. Regelen må være at de som selv ikke kan gi samtykke, ikke skal eksponeres på Facebook eller i andre sosiale medier.

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet advarer selvsagt mot denne uverdige praksisen, og peker på det som bør være åpenbart for enhver institusjon med ansvar for demente: «Det er situasjoner som absolutt ikke bør på nett. Det er en problematikk knyttet til samtykke, for flere av de demente har ikke samtykkekompetanse», sier Bjørn Erik Thon til NRK. Han har gått igjennom flere Facebook-sider med bilder av demente. «Noen av disse bildene er fine og viser hyggelige situasjoner, men jeg vet også at det er andre bilder som figurerer rundt omkring, som ikke er fullt så bra og som er uverdige for de det gjelder», sier Datatilsynets direktør til NRK.

De fleste av oss vil ha oss frabedt at andre skal stå for vurderingen av om det skal legges ut bilder av oss på internett, uavhengig av om bildene er tatt «i hyggelige situasjoner», og uavhengig av hva våre pårørende mener om bildene. Derfor er regelen at man skal ha samtykke for å legge ut bilder av andre privatpersoner. Derav bør det følge at regelen for å legge ut bilder av mennesker som mangler samtykkekompetanse, er strengere. Som regel bør det ikke gjøres.

Aud Furuberg, en av flere personer bak en Facebook-side som engasjerer seg i personvernet for mennesker med demens, varslet Datatilsynet da hun oppdaget det store omfanget av bilder fra demensinstitusjoner på nettet. Furuberg viser til et bilde av en eldre damer som har fått vann fra en vannpreder på seg, og som drar opp kjolen sin, som et eksempel på respektløsheten. «For meg er det nedverdigende og også litt respektløst å dele slike bilder», sier Furuberg til NRK.

Oppsummert

Respektløst

1 Noen institusjoner legger ut bilder av mennesker med demens på Facebook. En institusjon har ifølge NRK lagt ut over 3000 bilder av demente beboere.

Uverdig

2 Mange mennesker med demens mangler samtykkekompetanse. Da må regelen være at det ikke skal offentliggjøres bilder på nettet, uavhengig av hva pårørende mener.

Må få klar beskjed

3 Når det florerer så mange bilder av mennesker med demens på nettet, er det tydelig at institusjonene trenger klare regler å gå etter.

Annonse

Andre som har sjekket sykehjem-sider på Facebook, har funnet bilder av slektninger med demens, også sammen med uvitende pårørende som er på besøk.

Det bør være en selvfølge at institusjoner og medmennesker skal ivareta integriteten til mennesker med demens. Vi frykter det er for defensivt å oppfordre institusjonene til å være skjønnsomme, slik direktøren i Datatilsynet gjør.

Når det allerede florerer bilder av mennesker med demens på nettet, må det utformes regelverk som ivaretar disse menneskenes integritet og verdighet.

Neste artikkel

Stiller diagnose om nedbygginga av jord