Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Naiv og skjødesløs fiskeriminister

Fiskeriminister Per Sandberg dro på ferie til Iran uten å informere Statsministerens kontor. Iran er ett av tre land i verden som norsk etterretningstjeneste betrakter som en sikkerhetstrussel.

Sandbergs eskapader i Iran er sommerens definitivt mest omtalte ferietur. Med god grunn. Det var både naivt og skjødesløst av Sandberg å reise til et av verdens verste diktaturer uten å orientere Statsministerens kontor (SMK) eller å rådføre seg med norsk etterretning.

Tidligere sjef for Etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen, er tilnærmet overbevist om at Sandbergs mobiltelefon er blitt tappet for informasjon av iransk etterretning, som er kjent for å være både skruppelløs og svært avansert.

Mobiltelefonen er Sandbergs tjenestetelefon, og inneholder blant annet departementets saksbehandlingssystem. Det er skjødesløst.

Selv lot ikke Sandberg til å ha reflektert over risikoen. Da han ble konfrontert av pressen da han kom hjem fra Iran, blåste han av kritikken. «Jeg har vært ute og reist før, dette kan jeg», forsikret han.

Det er klart at Sandberg har brutt retningslinjene for statsrådene. De skal til enhver tid rapportere til SMK hvor de befinner seg – også på fritidsreiser. Hadde han fulgt regelverket, og varslet om ferieplanene, ville etter alt å dømme Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) blitt koblet inn for å vurdere sikkerheten.

Annonse

Etter hvert har Sandberg erkjent at han har gjort seg skyldig i regelbrudd, og at det ikke var så lurt å ta med seg tjenestetelefonen.

Det er selvsagt positivt at Sandberg nå forstår kritikken. Likevel er det grunn til å reise spørsmål om statsrådens dømmekraft ettersom han utgangspunktet fant det helt uproblematisk å reise til Iran.

Statsminister Erna Solberg slår fast at Sandbergs reise er et regelbrudd, men mener for øvrig at det er lov å gjøre feil. Hun forutsetter at Sandberg har lært av saken.

Igjen inntar Solberg en avventende og forsiktig rolle overfor statsråders feilgrep. Da tidligere justisminister Sylvi Listhaug gikk langt over streken i sine angrep på Ap, måtte opposisjonen nærmest hale og dra i statsministeren for å i det hele tatt få fram en reaksjon fra henne.

Disse stadige uryddighetene blant Solbergs statsråder, og hennes nølende oppgjør med dem, gir næring til et inntrykk av en regjeringssjef med lautoritetsproblemer.

Særlig i en tid der regjeringen møter sterk kritikk fra opposisjonen for dens mangelfulle oppfølging av norsk beredskap etter 22. juli-kommisjonen, burde statsministereen tatt et tydeligere oppgjør med Sandbergs tankeløsheter.

Rettelse: I en tidligere versjon skrev Nationen at mobiltelefonen er Sandbergs tjenestetelefon, og inneholder blant annet regjeringens saksbehandlingssystem. Og videre at Sandberg kan dermed, med sin skjødesløshet, gjort skade på nasjonale interesser. Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at telefonen ikke gir tilgang til regjeringens, men til departementets saksbehandlingssystem, og at graderte saker ikke ligger der. Nationen beklager feilen.

Neste artikkel

Å mobbe bonden redder ikke klimaet