Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

På rett vei

Det yngler og lever færre ulv her i landet, og det skyldes delvis politiske grep. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen nærmer seg Stortingets bestandsmål.

Sporer: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen reduserer ulvetallet i Østerdalen. Foto: Sivert Rossing
Sporer: Klima- og miljøminister Ola Elvestuen reduserer ulvetallet i Østerdalen. Foto: Sivert Rossing

Blant de fire store rovdyrene vi har i norsk fauna har ulven ofte skapt mest konflikt per individ. I de siste årene har ulvens andel av rovdyrskadene økt.

Det er derfor gledelig at den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden krymper. Vinterens overvåkning viste at det våren 2018 offisielt var åtte ynglinger av ulv i Norge, mot 10,5 ynglinger i 2017.

Det blir rett og slett færre ulver, og færre nye kull fødes, viser den norsk/svenske sluttrapporten fra ulveovervåkingen i Skandinavia. Det er et resultat av villet politikk, for å redusere forekomsten av en art som har vist seg å vokse effektivt gjennom tiår.

Det skal være 4 til 6 ynglinger av ulv i Norge. Med den ferske reduksjonen er klima- og miljøminister Ola Elvestuen på god vei mot å nå Stortingets mål.

Ulvejakta i Norge var rekordstor vinteren 2017. Likevel krympet antallet norske ulv altså bare litt, fra 88-92 dyr i 2017 og til 84-87 dyr i fjor.

Annonse

Mens Bondelaget bruker å spå at de årvisse ulveuttak ikke er store nok til å hindre fortsatt bestandsvekst, pleier Naturvernforbundet å spå at uttakene vil ødelegge den norske delbestanden. De ferske dataene fra skandinaviske ulveforskere viser at begge tar feil. Som på andre politikkområder er det best å bygge på forskning og erfaring.

Seriøs viltforvaltning ser ikke bare på en enkelt delbestand. Selv om ulvebestanden krymper også i Sverige, tilfredsstiller den også her det politisk satte nasjonale bestandsmålet på 300 individer, som tar utgangspunkt i hva svenskene kaller "gynnsam bevarandestatus". Det er derfor per i dag ingen grunn til å dempe beskatningen av ulv på norsk side ut fra hensyn til ulvens situasjon øst for riksgrensen.

Ola Elvestuen ser ut til å fortsette jakten på Stortingets bestandsmål: I vinter tillot regjeringen for første gang uttak av en flokk innenfor ulvesonen. I vår sa Elvestuen ja til ekstrauttak av ulv utenfor ulvesonen, og stadfestet at oppdaterte, høyere bestandstall gir rovviltnemndene mulighet til å gi tilleggskvote.

I kombinasjon med mer effektivt uttak i beiteområder der det ikke skal være potensielt farlig ulv, kan Elvestuen nå Stortingets bestandsmål allerede neste vår. Da kan den skandinaviske ulvebestanden, som har falt fra 460 i 2014 til 380 i fjor, falle med et par titall til på norsk side.

Det kan aktualisere det kompliserte spørsmålet om hva lov og konvensjoner krever at Norge skal ha av rovdyr. For overlevelsen til en livskraftig art med hundretusener av individer spredt over den nordlige halvkule er det irrelevant.

Oppsummert

Politikk virker

1 Det blir litt færre ulver her i landet. Nedgangen er villet.

Ikke krasj

2 Et rekordstort uttak bringer den norske delbetstanden av ulv nedover i retning av Stortingets bestandsmål.

Kan synke videre

3 I vinter har regjeringen tatt grep som trolig bidrar til fortsatt reduksjon.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

38 kilos hannulv felt i Løten