Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

En sykemelder ikke seg selv

Det har blitt for lett å få sykemelding, mener Frp-politiker Per-Willy Amundsen, etter at Venstres Abid Raja ble sykemeldt etter en konfrontasjon med partilederen. Det skal ikke Amundsen mene noe om.

Venstres finanspolitiske talsperson Abid Raja er sykemeldt. I følge Dagens Næringsliv ble Raja syk etter å ha blitt baksnakket av Venstre-leder Trine Skei Grande i påhør av finanspolitikere fra flere partier.

Da regjeringspartiene og KrF satte seg sammen for å forhandle om neste års statsbudsjett, ble Venstre-leder Trine Skei Grande ringt opp av Høyres Henrik Asheim for å avklare Venstres holdning til pengestøtten til den omstridte organisasjonen Human Rights Service (HRS).

Frp-leder og finansminister Siv Jensen hadde da varslet på Facebook at det opprinnelige kuttet på 500.000 kroner ville bli reversert, og at organisasjonen dermed ville motta like mye penger i 2019 som i år. Jensen hevdet at dette var avklart i regjeringen.

Abid Raja gikk ut i flere medier og tilbakeviste at Venstre var enig i dette. Da Raja senere møtte til budsjettforhandlinger med de øvrige partiene, ble altså Grande ringt opp for avklaring. Samtalen stod på høyttaler. Dermed kunne både Raja og de øvrige finanspolitikerne i forhandlingene høre Grandes utbrudd: At en ikke kan stole på noe Raja sier, at han undergraver både budsjettprosessen og partiet, og at han også er ute etter å «ta» Grande.

Etter at forhandlingene ble loset i havn, ble Raja sykemeldt. Han skal ha sagt til partikolleger at det er Grande som har gjort ham syk.

Annonse

Det er i denne situasjonen at Frp-politiker og tidligere justisminister Per-Willy Amundsen fant det betimelig å rykke ut på Facebook: «Det har blitt for lett å få sykemelding om det å få verbal korreks fra sjefen kvalifiserer som diagnose», skriver han.

Rajas helsetilstand er et forhold mellom Raja og behandlende lege. Amundsen har verken forutsetninger eller kompetanse til å stille diagnoser eller på noen annen måte mene noe om dette. Det samme gjelder for alle andre som i sosiale medier har påberopt seg meninger om grunnlaget for Rajas sykemelding. For å gjøre det klinkende klart: Det er ingen som sykemelder seg selv. En blir sykemeldt etter vurdering av kvalifisert helsepersonell.

Raja er i tilfelle heller ikke den eneste som har blitt sykemeldt på bakgrunn av forhold på jobben. Konflikt med kolleger eller sjefer kan dessverre føre til sykdom.

I den grad det er legitimt å stille en offentlig diagnose i denne saken, må det i så fall settes på partiet Venstre og/eller samarbeidet i regjering.

Venstres stortingsgruppe sa enstemmig nei til fortsatt støtte til HRS. I regjeringen gikk imidlertid partilederen med på Frps krav om å reversere kuttet, uten å forankre det i sin egen stortingsgruppe.

At hun deretter hudflettet Raja for hans utspill om HRS-saken, vitner om et direkte usunt samarbeidsklima.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Senterpartiets vegvalg handler om politikk