Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Modne grønne frukter

Sunn skepsis bør ikke hindre Oljefondet i å investere i nye grønne næringer.

Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, er vår felles sparegris. De snart 8500 milliarder kronene i fondet må forvaltes deretter. Verdiene holdes utenfor politisk detaljstyring, og forvaltes langsiktig og nær børsindeks.

Stortingsflertallet vil la fondet investere i unoterte aksjer. Det vil åpne for store investeringer i sol- og vindparker, vannkraft, flyplasser og annen infrastruktur. Mange mener Oljefondet kan og bør få en større plass i det grønne skiftet.

Det er forståelig at finansminister Siv Jensen (Frp) bremser. En knapp prosent av fondet er allerede investert i grønne aksjer og obligasjoner. Oljefondet skal sikre fremtidig velferd, ikke redde verden, lyder budskapet fra dem som ikke vil endre fondets mandat.

Argumentet er til å forstå. Dersom oljemilliardene skulle bli gjenstand for politiske innfall og egne kjepphester i utlandet, ville det raskt svekke fondet både finansielt og omdømmemessig.

Det er likevel ikke hvilken som helst nisje stortingsflertallet vurderer å åpne fondet for. Det grønne skiftet er ingen utopi, det skjer nå, og det skjer i minst like stor grad ute som hjemme.

"Det grønne skiftet skjer nå, i minst like stor grad ute som hjemme."

Annonse

Det kan hevdes at når de internasjonale konsernene Oljefondet har eierposter i, blir grønnere, vil Oljefondet i seg selv bli grønnere. Det er riktig, men det er ingen hindring for at Oljefondet også kan investere direkte i ny sirkulærøkonomi.

Petroleumsnæringene er solnedgangsnæringer, men det betyr ikke at de ikke vil være med oss i mange år ennå. På samme måte er fornybar energi og annen sirkulærøkonomi nye, men langt fra umodne næringer. Teknologiutviklingen har bragt prisen på sol- og vindenergi kraftig nedover. Bare de siste 5 årene har prisen på vindmøller falt 40 prosent. Dette har redusert risikoen ved å investere i det grønne skiftet.

Utredningen som finansministeren skal gjøre, bør ta utgangspunkt i den lønnsomheten fondet hittil er forvaltet etter. Med det i mente bør fellesskapets oljeformue kunne rettes mot plasseres i nytt grønt næringsliv i større grad enn i i dag.

Verden legger merke til hva Norge gjør med Oljefondet. En vridning fra fossil til fornybar og bærekraftig infrastruktur er intet unntak.

Investeringsbeslutningene må likevel ha forventning om sorte regnskapstall. Ulønnsomme investeringer vil heller ikke redde kloden.

Neste artikkel

Landskapet vi mister