Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matindustrien er den største fastlandsindustrien

Matindustrien befester stillingen som en av de viktigste næringene i Norge. Over 50.000 er sysselsatt i denne delen av næringen.

Norsk mat- og drikkeindustri omsatte i 2016 for 238 milliarder kroner. Det gjør matindustrien, herunder også drikkevareindustri og sjømatnæringen, til den største fastlandsindustrien i Norge.

Rapporten "Mat og industri 2017" som ble presentert rett før jul, viser at matindustrien har befestet stillingen sin som en av de desidert viktigste næringene i Norge. Og det er vekst innenfor alle sektorer i matindustrien, og ikke bare sjømatnæringen, selv om sistnevnte næring trekker opp gjennomsnittet. Fra 2015 til 2016 økte omsetningen med 24 prosent innenfor sjømatnæringen. Meieriindustrien og kjøttindustrien økte begge omsetningen med seks prosent.

Over 50.000 er sysselsatt bare i industrien. Men betydningen industrien har, strekker seg også til råvareprodusentene og underleverandører til jordbruk og industri. At norsk matindustri har viktige ringvirkninger for resten av samfunnet, ut over primærproduksjonen, er hevet over enhver tvil.

For mens sysselsettingen er redusert med 9500 personer fra 2009 til 2016 for øvrig industri, er tallet på sysselsatte økt med 3600 personer i matindustrien.

Prosjektleder Ivar Pettersen ved Nibio peker på at matindustrien står for nesten en tredel av det som blir investert i norsk industri. Selv om matindustrien har gjennomført milliardinvesteringer de siste årene, er det likevel ventet at den vil komme til å investere mellom 30 og 40 milliarder kroner de neste fem årene, ifølge Pettersen. Bare i 2016 investerte matindustrien for 6,4 milliarder kroner.

Oppsummert

Viktig næring

1 Mattindustrien er den største fastlandsindustrien i Norge, med 238 milliarder i omsetning i 2016.

Bruker råvarene

2 90 prosent av norsk jordbruksproduksjon går til matindustrien i Norge, i tillegg til marine råvarer.

Spredt eierskap

3 Matindustrien har om lag 100.000 eiere spredt over hele landet.

Annonse

Særlig har Orkla og Tine investert mye penger de siste årene i nye, moderniserte fabrikker. Det vitner om en fremtidsoptimisme på industriens vegne, og også tro på fremdeles vekst i et norsk marked.

Selv om det er store aktører i matindustrien, som Tine, Nortura og Orkla, er 95 prosent av bedriftene små og mellomstore bedrifter. Disse står, ifølge undersøkelsen, for om lag halvparten av omsetningen og verdiskapingen i næringen.

Norsk matindustri blir forsøksvis, som i Produktivitetskommisjonens rapport som kom i 2015, stemplet som lite produktiv, lite framtidsrettet og vernet bak høye tollmurer. Det man glemmer i samme åndedrag, er at det er stor konkurranse fra internasjonal matindustri i det norske markedet, både gjennom økte tollfrie kvoter fra EU og gjennom import av varer med lite eller ingen toll.

På tross av høy sjømateksport, er likevel matvareimporten høyere enn eksporten. Selvsagt er det mange varer vi trenger som vi ikke produserer i Norge, men importen vitner like mye om den sterke konkurransen matindustrien møter.

Neste artikkel

Kritiserer hemmeleghald om matprisar