Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lettvint om matjord

Nedbyggingen av norsk matjord skjer for billig, og på for dårlig faktagrunnlag. Arealet må på bordet. Utbygger må dekke tapet.

Nicolaus Wedel Jarlsberg har, som navnet sier, et langsiktig forhold til jord. Hans matkornjord utenfor Tønsberg er under press på grunn av veibygging for å legge trafikken rundt sentrum.

Nationen skrev tirsdag om de to alternativene: Hengebro eller senketunnel. Begge er konsekvensutredet, også for matjordnedbygging. Tunnelalternativet krever minst matjord. Men alternativet hengebro har ringvirkninger på annen veibygging i nærheten. Ny tunnel vil kreve utbygging av andre veier. Dermed blir tunnel den mest jordødeleggende løsningen, mener Wedel Jarlsberg. Det sier ikke utredningen så mye om.

Når jordtapet stykkes opp i små teiger, forsvinner alvorlighetsgraden, slik at nedbygging fremstår som mindre farlig. Kostnadene er allerede forsvunnet: Utbyggerne og storsamfunnet kompenserer på ingen måte det produksjonstapet som nedbygging av matjord representerer.

Det rådende politiske regimet er ikke villige til å ta den økonomiske byrden på kort sikt med å sikre forsyningen av brød på lang sikt. Alle er tilhengere av jordvern i teorien. I praksis taper jordvernet alltid kampen mot andre kostnader, sier Wedel Jarlsberg.

På Jæren insisterer Vegvesenet på å bygge ny E39 mellom Sandnes og Lyngdal i indre korridor, langs den gamle veien. Jordvernforeningens ønske om å bygge over Høg-Jæren, nærmere kysten, er ikke tatt til følge. Det ville ikke bare gi mindre jord under E39, men vil også redusere framtidig nedbygging, påpeker foreningen.

Oppsummert

Mange teiger små

1 Tap av matjord gjøres usynlig i norsk arealplanlegging. Kostnaden sendes inn i fremtiden.

Basalbehov

2 Vi må slutte å vurdere jordvern som et mål blant mange. Uten mat verner vi verken natur eller går på tur.

Må faktureres nå

3 Matjordtapet må spesifiseres og faktura sendes før spaden settes i jorda.

Annonse

Vegvesenet peker på at indre korridor scorer bedre på blant annet naturmangfold, kulturmiljø, naturressurser og friluftsliv. Argumentet viser den uholdbare relativiseringen av matjord og beredskap. For matberedskap og selvforsyning må andre interesser faktisk vike.

Vegvesenet hevder at det vil gå med mindre fulldyrket jord i indre korridor. Det er for det første omstridt. Vi kan faktisk ikke leve med uklarhet om så viktige størrelser. Før udiskutable tall for jordnedbygging kommer på bordet, bør ikke denne typen prosjekter igangsettes.

For det andre bygger estimatet for tap av matjord under E39 på at det ikke skal etableres bensinstasjoner og annet næringsareal langs veien når den først er bygd. Det er en urealistisk forutsetning. Det realistiske er at nye hundrer av mål matjord bygges ned. Statlige myndigheter må bygge vei med realisme, ikke med skylapper.

Det er uansett for billig å bygge ned matjord i Norge. Dersom den fulle kostnaden ved jordnedbygging ble lagt på utbygger, gjennom avgift eller nydyrkingsplikt, ville færre gitt seg i kast med å bygge ned matjord i utgangspunktet.

Neste artikkel

Reagerer på bruk av matjord til å dyrke plen til hager og parker