Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Legalisering av narkotika vil gi økt bruk

Stadig flere tar til orde for å legalisere narkotika. Avkriminalisering vil føre til økt bruk av narkotika.

Narkotika: Beslag av ulike varianter av cannabis. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix
Narkotika: Beslag av ulike varianter av cannabis. Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Både Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom går inn for å legalisere narkotika. I tillegg ønsker Miljøpartiet De Grønne å utrede statlig regulert omsetning av narkotika. Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) og flere toneangivende Venstre-politikere har vært ute i samme ærend.

Det er ingen tvil om at norsk narkotikapolitikk har store mangler. Det er flere overdosedødsfall i Norge enn i de fleste andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Politiet bruker enorme ressurser på å bekjempe narkotikaomsetning og på å etterforske narkotikarelatert kriminalitet. Fengslene fylles opp av narkotikamisbrukere.

Hovedformålet med en streng narkotikalovgivning har vært å bekjempe narkotikamisbruk. Det har på ingen måte lyktes. Da er det forståelig at spørsmålet om legalisering – i alle fall av det som regnes som lettere narkotiske stoffer – dukker opp.

Tilhengerne av legalisering viser til at en dermed avkriminaliserer alle de tusener av nordmenn som enten har prøvd narkotika én eller noen få ganger, eller som bruker narkotika med måtehold. En annen fordel er at statlig regulert omsetning av narkotika vil ødelegge inntektsgrunnlaget til de kriminelle bandene som i dag styrer det illegale narkotikamarkedet.

Annonse

Det er all grunn til å reise debatten om hvordan landet skal håndtere narkotikaproblemet. I en slik debatt må vi også vektlegge utfordringene med å legalisere nye rusmidler. Eksempler fra andre land viser at legalisering vil føre til lavere priser og sterk økning av narkotikabruk. Det er ingen ønsket utvikling.

Det er ikke tvil om at misbruk av narkotika er svært skadelig, både for den enkelte bruker og for samfunnet som sådan. En normalisering av narkotikabruk vil være vanskelig – om enn umulig – å reversere hvis narkotika først legaliseres.

Oppsummert

Legalisering

1 Stadig flere tar til orde for å legalisere narkotika, deriblant Unge Høyre og Sosialistisk Ungdom.

Kontroll

2 Argumentene for legalisering er å avkriminalisere tusenvis av nordmenn, samt å ødelegge inntekstkildene til kriminelle nettverk.

Økt bruk

3 Legalisering vil likevel føre til økt bruk av narkotika. Vi bør heller myke opp narkotikapolitikken før vi vurderer legalisering.

Norsk narkotikalovgivning må ikke være enten svært restriktiv eller helt liberal. Det finnes tross alt mulige løsninger et sted mellom disse ytterpunktene.

Ruspolitikken er allerede i endring. Et flertall på Stortinget ba sent i fjor høst om at ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk må overføres fra justissektoren til helsetjenesten. Med andre ord, flertallet ønsker ikke lenger å straffe bruk av narkotika, men behandle det.

Det er en fornuftig oppmyking av narkotikapolitikken, og som vi fortsatt ikke har sett effektene av ettersom det ennå ikke er satt ut i praksis. Vi bør høste erfaringer fra denne oppmykingen før vi vurderer legalisering av narkotika.

Neste artikkel

MDG ønsker importtoll og totalforbud mot soya i Norge innen 2025